Bài Tập Luyện Nghe Tiếng Anh CrossTalk (NXB Trẻ 2006) - Trần Văn Thành, 168 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by admin, Sep 27, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để dáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện tiếng Anh của dông dào bạn đọcnhà xuất bản chúng tôi cho ấn hành tiếp theo dây tài liệu CROSSTALK - Bộ bài tập luyện nghe tiếng Anh của Megan Webster và Libby Castanon do nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành. Tập tài liệu này gồm 60 bài tập dưực biên soạn cho học viên dủ các trình dộ :
  • Phần I : 20 bài dành cho học viên có trình dộ sơ cấp (Elementary Level)
  • Phần II : 20 bài dành cho học viên có trình dộ trung cấp (Intermediate Level)
  • Phẩn III : 20 bài dành cho học viên có trinh dộ năng cao (Advanced Level)
  Bài tập dưực biên soạn theo nhiều dạng khác nhau : diền vào chỗ trống (cloze dictation), trả lời câu hỏi (comprehension questions) hoặc hoàn tất các biểu mẫu (completion of charts or tables).
  • Bài Tập Luyện Nghe Tiếng Anh CrossTalk
  • NXB Trẻ 2006
  • Trần Văn Thành
  • 168 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://issuu.com/vohaohao/docs/luyen_nghe_tieng_anh_crosstalk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page