1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản (NXB Giáo Dục 2006) - Lê Dũng, 212 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by admin, Dec 21, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bài tâp Ngữ pháp tiếng Anh căn bản được biên soạn nhằm mục đích hệ thống hoá kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh căn bản, đồng thời cung cắp cho các ban gằn 200 bài tập sinh động, liên quan đến những chủ điểm đã đươc trình bày.
  Trong quá trình biên soạn sách, tác giá đã theo nguyên tắc giảng giải từng bước, mỗi lần chỉ trình bày mõt vấn đề một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ, đồng thòi cung cáp các bài tạp theo sau nhằm giúp các bạn luyẽn tập và nắm chắc vấn đề vừa học. Vì thế, các bạn có thể nắm được bài học và giải các bài tạp một cách dê dàng và hiệu quả. Phàn bài giải được biên soan đầy đủ cho tất cả bài tập trong sách.
  • Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản
  • NXB Giáo Dục 2006
  • Lê Dũng
  • 212 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B6pYtYdgbzLjQU5uNm51czRfSEU/view
   
  Last edited: Jun 29, 2017

Share This Page