Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh (NXB Thanh Niên 2007) - Rosemary Aitken, 309 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by quanh.bv, Jun 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh
  NXB Thanh Niên 2007
  Rosemary Aitken
  Dịch: Nguyễn Văn Công
  309 Trang
  Với khái niệm thì (tenses) và thời gian (time) hoàn toàn khác biệt giữa ngôn ngữ của chúng ta với tiếng Anh, nên qua đó người học không thể dùng ngôn ngữ của mình rồi dịch hoặc nói trực tiếp sang tiếng Anh. Với cấu trúc gọn gằng trình bày dễ hiểu chắc chắn cuốn sách Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh (Teaching Tenses) hỗ trợ bạn nhiều trong quá trình học tiếng Anh.
  Trong phạm vi một cuốn sách nhỏ, chúng tôi chỉ mong làm công việc "góp nhặt cát đá" với quí thầy, cô và các bạn học yêu mến sự cầu tiến trong bất cứ lãnh vực mà ta muốn theo đuổi. Hy vọng tiện ích này không làm mất thời gian của quí vị một cách vô bổ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 17, 2016

Share This Page