Cách Viết Đúng Tiếng Anh (NXB Tổng Hợp 2007) - Đan Văn, 196 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by admin, Oct 7, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhìn những dòng góp ý hay phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Anh của các bạn, tôi thấy đa phần là viết theo lối tự phát, tự lắp ghép theo kiểu từng từ một (word by word) từ ý tiếng Việt chuyển sang câu tiếng Anh. Có nhiều bạn khá hơn nhiều, viết đúng phong cách hơn, tuy nhiên vẫn còn sai sót ở chỗ giới từ, cách dùng thì, sử dụng động từ chính không đúng, thiếu động từ TO BE và đặc biệt là những cụm từ (ngữ văn nói) chính xác để thể hiện ý muốn nói...
  • Cách Viết Đúng Tiếng Anh
  • NXB Tổng Hợp 2007
  • Đan Văn
  • 196 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/150/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 11, 2019

Share This Page