Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Và Bài Tập Trắc Nghiệm Thực Hành (NXB Giáo Dục 2007) - Lê Dũng, 238 Tra

Discussion in 'English for Vietnamese' started by admin, Dec 21, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Theo sau cuốn "Ngữ pháp tiếng Anh dién giải' đâ được phát hành rông râi trên toan quốc trong thời gian qua, cuốn "Chuyên đẻ Ngữ pháp tiếng Anh Ẵ Bài tập trác nghiệm thực hãnh’ đươc biên soan nhàm phục vụ người hoc trong bối cánh mới. Chương trinh trung học phổ thông đả được cái tố, hình thức thi trác nghiệm được áp dung bát đẩu với mồn tiếng Anh vả mở rộng vởi nhièu môn thi khác Những thay đổi đố đang thật sự tạo cho người học môt động lực để áp dung một phương pháp học mởi: học sấu theo chuyên đề và trải rộng đẻ khổng bỏ sốt kiến thức. Những kĩ nảng làm bài theo dang trảc nghiêm củng là yéu tố quan trong người học cần rèn luyện đẻ cảm tháy tự tin và chảc chén khi bước vào phòng thi.
  Đé giúp người hoc nảm vững cãc ván đề ngử pháp vồ hĩnh thành các kĩ náng làm bài trác nghiệm, sách đươc bién soạn thành 26 chương chuyên đề theo sau bời các bài tâp trảc nghiệm. Tất cà cãc câu hòi trắc nghiệm đều cổ đáp án và hướng dản. Những cảu trắc nghiẻm khỏ thưởng đươc giáng giải tỉ mì để giúp người hoc hiẻu được tai sao phái chọn đáp án này mâ khổng chọn đáp án kia
  • Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Và Bài Tập Trắc Nghiệm Thực Hành
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Lê Dũng
  • 238 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B6pYtYdgbzLjZGpZbF90OVhPbzQ/view
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Jun 29, 2017

Share This Page