Đề Kiểm Tra Tham Khảo Môn Tiếng Anh 3 (NXB Giáo Dục 2015) - Nguyễn Trường Giang, 90 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by admin, Jan 27, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 3 gồm 8 bài kiểm tra tham khảo, với đáy đủ bón kĩ năng. Sách dùng kèm với đĩa CD dành cho các bài kiểm tra kĩ năng Nghe. File âm thanh, phần đáp án, phẩn nội dung bài Nghe và phần hướng dản kiềm tra kĩ năng Nói có thể được tải vé từ trang web Công ty CPDVXBGD Gia Định (http-//site.xuatbangiadirìh.vn/san-phơm/file-download.html), giúp học sinh, giáo viên và phụ huynh dẻ dàng hơn khi tham khảo.
  • Đề Kiểm Tra Tham Khảo Môn Tiếng Anh 3
  • NXB Giáo Dục 2015
  • Nguyễn Trường Giang
  • 90 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://www.classbook.vn/store_detail/de-kiem-tra/5342
  https://nitroflare.com/folder/949760/L00VuZ2xpc2g=
   

Share This Page