DVD eBook American Family and Friends Special Edition 5 Levels

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by daisy260793, Jul 29, 2019.

 1. daisy260793

  daisy260793 Guest

  [​IMG]
  DVD eBook American Family and Friends Special Edition 5 Levels
  Student's Book + Workbook + Teacher's Notes + Audio CDs + iTools DVD
  61 Files | 7,5 GB | Year 2015
  ----------------​
  Family and friend phiên bản anh mỹ grade từ lớp 1 đến lớp 5 (phiên bản đặc biệt 5 level) dành cho học sinh tiểu học. Bộ itool sách điện tử sách học (student book) được tích hợp sẵn âm thanh,flashcard, story video( video câu chuyện hoạt hình của mỗi unit), speaking skill video (video về kĩ năng giao tiếp thực hành theo mẫu câu của mỗi bài), file đáp án của sách student book. Trọn bộ itool tặng kèm :file sách PDF, file CD (xài itool thì cái này không cần thiết nữa), file tranh flashcard (in thêm để dạy), file tập viết từ và mẫu câu , file itool đính kèm âm thanh của workbook(sách bài tập) ,file key workbook
  Code:
  01  American Family and Friends Grade 1 Expansion Portfolio Audio CD.rar  4.92 MB
  02  American Family and Friends Grade 1 Flashcards.pdf  15.90 MB
  03  American Family and Friends Grade 1 Phonics Cards.pdf  2.89 MB
  04  American Family and Friends Grade 1 Special Edition iTools DVD-ROM.rar  658.66 MB
  05  American Family and Friends Grade 1 Story Posters.pdf  4.54 MB
  06  American Family and Friends Grade 1 Student's Book CD.rar  103.52 MB
  07  American Family and Friends Grade 1 Student's Book.pdf  26.69 MB
  08  American Family and Friends Grade 1 Teacher's Notes.rar  6.82 MB
  09  American Family and Friends Grade 1 Workbook CD.rar  6.74 MB
  10  American Family and Friends Grade 1 Workbook.pdf  17.16 MB
  11  American Family and Friends Grade 1 Writing English.pdf  64.67 MB
  
  12  American Family and Friends Grade 2 Expansion Portfolio Audio CD.rar  98.83 MB
  13  American Family and Friends Grade 2 Flashcards.pdf  15.90 MB
  14  American Family and Friends Grade 2 Phonics Cards.pdf  6.96 MB
  15  American Family and Friends Grade 2 Professional Development.pdf  6.42 MB
  16  American Family and Friends Grade 2 Special Edition iTools DVD-ROM.zip  1,018.47 MB
  17  American Family and Friends Grade 2 Story Posters.pdf  71.31 MB
  18  American Family and Friends Grade 2 Student's Book CD.rar  107.04 MB
  19  American Family and Friends Grade 2 Student's Book.pdf  34.96 MB
  20  American Family and Friends Grade 2 Teacher's Notes.rar  11.76 MB
  21  American Family and Friends Grade 2 Workbook CD.rar  16.42 MB
  22  American Family and Friends Grade 2 Workbook.pdf  28.43 MB
  23  American Family and Friends Grade 2 Writing English.pdf  69.60 MB
  
  24  American Family and Friends Grade 3 Expansion Portfolio Audio CD.rar  105.64 MB
  25  American Family and Friends Grade 3 Flashcards.pdf  45.14 MB
  26  American Family and Friends Grade 3 Phonics Cards.pdf  7.65 MB
  27  American Family and Friends Grade 3 Special Edition iTools DVD-ROM.zip  1,083.57 MB
  28  American Family and Friends Grade 3 Story Posters.pdf  80.22 MB
  29  American Family and Friends Grade 3 Student's Book CD.rar  134.57 MB
  30  American Family and Friends Grade 3 Student's Book.pdf  36.39 MB
  31  American Family and Friends Grade 3 Teacher's Notes.rar  9.61 MB
  32  American Family and Friends Grade 3 Workbook CD.rar  13.98 MB
  33  American Family and Friends Grade 3 Workbook.pdf  33.68 MB
  34  American Family and Friends Grade 3 Writing English.pdf  74.11 MB
  
  35  American Family and Friends Grade 4 & 5 Activities.pdf  0.61 MB
  36  American Family and Friends Grade 4 Expansion Portfolio Audio CD.rar  192.56 MB
  37  American Family and Friends Grade 4 Flashcards.pdf  26.60 MB
  38  American Family and Friends Grade 4 Phonics Cards.pdf  5.16 MB
  39  American Family and Friends Grade 4 Professional Development.pdf  6.94 MB
  40  American Family and Friends Grade 4 Special Edition iTools DVD-ROM.zip  1,249.42 MB
  41  American Family and Friends Grade 4 Story Posters.pdf  8.50 MB
  42  American Family and Friends Grade 4 Student's Book CD.rar  144.58 MB
  43  American Family and Friends Grade 4 Student's Book.pdf  36.47 MB
  44  American Family and Friends Grade 4 Teacher's Notes.rar  15.86 MB
  45  American Family and Friends Grade 4 Word List.pdf  0.35 MB
  46  American Family and Friends Grade 4 Workbook CD.rar  50.50 MB
  47  American Family and Friends Grade 4 Workbook.pdf  29.11 MB
  48  American Family and Friends Grade 4 Writing English.pdf  32.99 MB
  
  49  American Family and Friends Grade 5 Expansion Portfolio Audio CD.rar  289.61 MB
  50  American Family and Friends Grade 5 Flashcards.pdf  17.07 MB
  51  American Family and Friends Grade 5 Phonics Cards.pdf  7.74 MB
  52  American Family and Friends Grade 5 Professional Development.pdf  6.11 MB
  53  American Family and Friends Grade 5 Special Edition iTools DVD-ROM.zip  1,196.65 MB
  54  American Family and Friends Grade 5 Story Posters.pdf  52.76 MB
  55  American Family and Friends Grade 5 Student's Book CD.rar  212.32 MB
  56  American Family and Friends Grade 5 Student's Book.pdf  35.31 MB
  57  American Family and Friends Grade 5 Teacher's Notes.rar  16.53 MB
  58  American Family and Friends Grade 5 Word List.pdf  0.32 MB
  59  American Family and Friends Grade 5 Workbook CD.rar  32.60 MB
  60  American Family and Friends Grade 5 Workbook.pdf  26.87 MB
  61  American Family and Friends Grade 5 Writing English.pdf  26.86 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1HO4sZl_cKN0upcdnIweoDV-Fa_qw_qZ9
  https://nitroflare.com/folder/949760/L00VuZ2xpc2g=
   
  Last edited by a moderator: Mar 9, 2021

Share This Page