DVD eBook Cambridge English IELTS 16 Levels

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Oct 16, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cambridge IELTS 16 Levels
  Student's Book + Audio CDs
  60 Files | 1,8 GB
  --------------​
  Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (tiếng Anh: International English Language Testing System, viết tắt là IELTS) là một bài kiểm tra về sự thành thạo Anh ngữ. Nó được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung): - Loại hình học thuật dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học. - Loại hình đào tạo chung dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư. IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New Zealand và Nam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada. Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Trong năm 2007, đã có hơn một triệu thí sinh tham dự kì kiểm tra IELTS. Và IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.
  Code:
  01  Cambridge - IELTS 1 Student's Book CD1.rar  5.68 MB
  02  Cambridge - IELTS 1 Student's Book CD2.rar  6.11 MB
  03  Cambridge - IELTS 1 Student's Book.pdf  2.81 MB
  04  Cambridge - IELTS 2 Student's Book CD1.rar  13.52 MB
  05  Cambridge - IELTS 2 Student's Book CD2.rar  13.51 MB
  06  Cambridge - IELTS 2 Student's Book.pdf  6.22 MB
  07  Cambridge - IELTS 3 with Answers CD1.rar  19.26 MB
  08  Cambridge - IELTS 3 with Answers CD2.rar  17.90 MB
  09  Cambridge - IELTS 3 with Answers.pdf  48.15 MB
  10  Cambridge - IELTS 4 with Answers CD1.rar  48.20 MB
  11  Cambridge - IELTS 4 with Answers CD2.rar  49.93 MB
  12  Cambridge - IELTS 4 with Answers.rar  8.62 MB
  13  Cambridge - IELTS 5 with Answers CD1.zip  5.38 MB
  14  Cambridge - IELTS 5 with Answers CD2.zip  5.96 MB
  15  Cambridge - IELTS 5 with Answers CD3.zip  6.21 MB
  16  Cambridge - IELTS 5 with Answers CD4.zip  5.29 MB
  17  Cambridge - IELTS 5 with Answers.pdf  13.16 MB
  18  Cambridge - IELTS 6 with Answers CD1.rar  4.91 MB
  19  Cambridge - IELTS 6 with Answers CD2.rar  5.27 MB
  20  Cambridge - IELTS 6 with Answers CD3.rar  5.55 MB
  21  Cambridge - IELTS 6 with Answers CD4.rar  5.10 MB
  22  Cambridge - IELTS 6 with Answers.rar  34.31 MB
  23  Cambridge - IELTS 7 with Answers CD1.zip  43.60 MB
  24  Cambridge - IELTS 7 with Answers CD2.zip  39.40 MB
  25  Cambridge - IELTS 7 with Answers.pdf  23.73 MB
  26  Cambridge - IELTS 8 with Answers CD1.rar  48.31 MB
  27  Cambridge - IELTS 8 with Answers CD2.rar  45.04 MB
  28  Cambridge - IELTS 8 with Answers.pdf  5.20 MB
  29  Cambridge - IELTS 9 with Answers CD1.rar  28.91 MB
  30  Cambridge - IELTS 9 with Answers CD2.rar  28.20 MB
  31  Cambridge - IELTS 9 with Answers CD3.rar  30.55 MB
  32  Cambridge - IELTS 9 with Answers CD4.rar  27.46 MB
  33  Cambridge - IELTS 9 with Answers.pdf  23.94 MB
  34  Cambridge - IELTS 10 with Answers CD1.rar  20.66 MB
  35  Cambridge - IELTS 10 with Answers CD2.rar  20.73 MB
  36  Cambridge - IELTS 10 with Answers CD3.rar  23.37 MB
  37  Cambridge - IELTS 10 with Answers CD4.rar  22.09 MB
  38  Cambridge - IELTS 10 with Answers.pdf  50.08 MB
  39  Cambridge - IELTS 11 with Answers CD1.rar  22.65 MB
  40  Cambridge - IELTS 11 with Answers CD2.rar  20.59 MB
  41  Cambridge - IELTS 11 with Answers CD3.rar  20.42 MB
  42  Cambridge - IELTS 11 with Answers CD4.rar  19.83 MB
  43  Cambridge - IELTS 11 with Answers.pdf  90.95 MB
  44  Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD1.rar  32.82 MB
  45  Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD2.rar  36.16 MB
  46  Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD3.rar  36.51 MB
  47  Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD4.rar  31.72 MB
  48  Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers.pdf  77.99 MB
  49  Cambridge - IELTS 12 General Training with Answers.pdf  66.14 MB
  50  Cambridge - IELTS 13 Academic with Answers CD.rar  87.29 MB
  51  Cambridge - IELTS 13 Academic with Answers.pdf  23.46 MB
  52  Cambridge - IELTS 14 Academic with Answers CD.zip  61.76 MB
  53  Cambridge - IELTS 14 Academic with Answers.pdf  44.13 MB
  54  Cambridge - IELTS 15 Academic with Answers CD.zip  67.51 MB
  55  Cambridge - IELTS 15 Academic with Answers.pdf  27.81 MB
  56  Cambridge - IELTS 16 Academic with Answers CD1.zip  53.27 MB
  57  Cambridge - IELTS 16 Academic with Answers CD2.zip  55.04 MB
  58  Cambridge - IELTS 16 Academic with Answers CD3.zip  55.75 MB
  59  Cambridge - IELTS 16 Academic with Answers CD4.zip  54.08 MB
  60  Cambridge - IELTS 16 Academic with Answers.pdf  35.46 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iczNRd1xjAWr33adnOdeXyvtjLP6w_q-
   
  Last edited: Feb 9, 2022

Share This Page