DVD eBook Cambridge Flyers 9 Levels The Complete Series

Discussion in 'DVD eBook Học Ngoại Ngữ' started by admin, Jan 28, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cambridge Flyers 9 Levels
  Student's Book + Answer Booklet + Audio CDs
  31 Files | 200 MB
  -------------
  Cambridge English: Flyers, còn được gọi là Young Learners English: Flyers, là bước kế tiếp trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Movers. Đây là một phương pháp tuyệt vời để chứng tỏ rằng các em có thể xử lý các tình huống nói và viết tiếng Anh hàng ngày ở cấp độ cơ bản.
  • In this DVD
  Code:
  01  Cambridge - Flyers 1 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  18.22 MB
  02  Cambridge - Flyers 1 Student's Book 2nd Edition CD.rar  45.88 MB
  03  Cambridge - Flyers 1 Student's Book 2nd Edition.pdf  104.63 MB
  04  Cambridge - Flyers 1 Student's Book CD.zip  46.42 MB
  05  Cambridge - Flyers 1 Student's Book.pdf  7.40 MB
  06  Cambridge - Flyers 2 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  18.92 MB
  07  Cambridge - Flyers 2 Student's Book 2nd Edition CD.zip  43.92 MB
  08  Cambridge - Flyers 2 Student's Book 2nd Edition.pdf  5.71 MB
  09  Cambridge - Flyers 2 Student's Book.pdf  42.29 MB
  10  Cambridge - Flyers 3 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  22.09 MB
  11  Cambridge - Flyers 3 Student's Book 2nd Edition CD.rar  47.09 MB
  12  Cambridge - Flyers 3 Student's Book 2nd Edition.pdf  70.45 MB
  13  Cambridge - Flyers 4 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  1.98 MB
  14  Cambridge - Flyers 4 Student's Book 2nd Edition CD.rar  28.32 MB
  15  Cambridge - Flyers 4 Student's Book 2nd Edition.pdf  6.58 MB
  16  Cambridge - Flyers 4 Student's Book CD.zip  53.32 MB
  17  Cambridge - Flyers 5 Answer Booklet.pdf  11.60 MB
  18  Cambridge - Flyers 5 Students Book CD.rar  55.14 MB
  19  Cambridge - Flyers 5 Students Book.pdf  20.14 MB
  20  Cambridge - Flyers 6 Answer Booklet.pdf  11.69 MB
  21  Cambridge - Flyers 6 Student's Book CD.zip  48.89 MB
  22  Cambridge - Flyers 6 Student's Book.pdf  24.88 MB
  23  Cambridge - Flyers 7 Answer Booklet.pdf  14.70 MB
  24  Cambridge - Flyers 7 Student's Book CD.zip  52.90 MB
  25  Cambridge - Flyers 7 Student's Book.pdf  19.57 MB
  26  Cambridge - Flyers 8 Answer Booklet.pdf  106.58 MB
  27  Cambridge - Flyers 8 Student's Book CD.rar  61.89 MB
  28  Cambridge - Flyers 8 Student's Book.pdf  22.85 MB
  29  Cambridge - Flyers 9 Answer Booklet.pdf  7.84 MB
  30  Cambridge - Flyers 9 Student's Book CD.rar  123.39 MB
  31  Cambridge - Flyers 9 Student's Book.pdf  7.33 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AqqIB115E4CvR8OgDtFxnzuVGGx2sRnU
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited: Apr 19, 2018

Share This Page