DVD eBook Cambridge Movers 9 Levels The Complete Series

Discussion in 'DVD eBook Học Ngoại Ngữ' started by admin, Jan 28, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cambridge Movers 9 Levels
  Student's Book + Answer Booklet + Audio CDs
  31 Files | 200 MB
  -------------​
  Cambridge English: Movers, còn được gọi là Young Learners English: Movers, là bước thứ hai trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Starters. Đây là phương pháp tuyệt vời giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong việc học tiếng Anh.
  • In this DVD
  Code:
  01  Cambridge - Movers 1 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  6.00 MB
  02  Cambridge - Movers 1 Student's Book 2nd Edition CD.rar  51.64 MB
  03  Cambridge - Movers 1 Student's Book 2nd Edition.pdf  9.50 MB
  04  Cambridge - Movers 1 Student's Book CD.zip  45.11 MB
  05  Cambridge - Movers 2 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  1.75 MB
  06  Cambridge - Movers 2 Student's Book 2nd Edition CD.rar  46.70 MB
  07  Cambridge - Movers 2 Student's Book 2nd Edition.pdf  114.26 MB
  08  Cambridge - Movers 2 Student's Book CD.zip  47.34 MB
  09  Cambridge - Movers 3 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  1.30 MB
  10  Cambridge - Movers 3 Student's Book 2nd Edition CD.rar  48.24 MB
  11  Cambridge - Movers 3 Student's Book 2nd Edition.pdf  10.00 MB
  12  Cambridge - Movers 3 Student's Book CD.zip  48.88 MB
  13  Cambridge - Movers 4 Answer Booklet 2nd Edition.pdf  1.81 MB
  14  Cambridge - Movers 4 Student's Book 2nd Edition CD.zip  41.95 MB
  15  Cambridge - Movers 4 Student's Book 2nd Edition.pdf  6.58 MB
  16  Cambridge - Movers 4 Student's Book CD.zip  51.06 MB
  17  Cambridge - Movers 4 Student's Book.pdf  23.86 MB
  18  Cambridge - Movers 5 Answer Booklet.pdf  7.62 MB
  19  Cambridge - Movers 5 Student's Book CD.rar  64.00 MB
  20  Cambridge - Movers 5 Student's Book.pdf  18.76 MB
  21  Cambridge - Movers 6 Answer Booklet.pdf  6.53 MB
  22  Cambridge - Movers 6 Student's Book CD.zip  45.24 MB
  23  Cambridge - Movers 6 Student's Book.pdf  5.21 MB
  24  Cambridge - Movers 7 Answer Booklet.pdf  1.16 MB
  25  Cambridge - Movers 7 Student's Book CD.zip  46.99 MB
  26  Cambridge - Movers 7 Student's Book.pdf  5.11 MB
  27  Cambridge - Movers 8 Answer Booklet.pdf  0.76 MB
  28  Cambridge - Movers 8 Student's Book CD.rar  113.03 MB
  29  Cambridge - Movers 8 Student's Book.pdf  2.78 MB
  30  Cambridge - Movers 9 Answer Booklet.pdf  4.94 MB
  31  Cambridge - Movers 9 Student's Book CD.rar  122.07 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DJ_CGwtOBPCuQIoZX-OjqPACdcibV7op
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited: Feb 23, 2018

Share This Page