DVD eBook Dynamic English On VOA - Chương Trình Tiếng Anh Sinh Động Của Đài VOA

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Apr 22, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Dynamic English Lessons
  File: DOC, MP3
  --------------​
  Chương trình "Anh ngữ sinh động" do Phạm Văn phụ trách với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp được phát lúc 5 giờ 30 sáng thứ Bảy, và phát lại lúc 10 giờ tối thứ Hai.
  • In Detail
  Code:
  001  Dynamic English 001.doc  0.02 MB
  002  Dynamic English 001.mp3  7.11 MB
  003  Dynamic English 002.doc  0.02 MB
  004  Dynamic English 002.mp3  7.28 MB
  005  Dynamic English 003.doc  0.02 MB
  006  Dynamic English 003.mp3  7.32 MB
  007  Dynamic English 004.doc  0.02 MB
  008  Dynamic English 004.mp3  7.00 MB
  009  Dynamic English 005.doc  0.02 MB
  010  Dynamic English 005.mp3  6.35 MB
  011  Dynamic English 006.doc  0.02 MB
  012  Dynamic English 006.mp3  7.17 MB
  013  Dynamic English 007.doc  0.02 MB
  014  Dynamic English 007.mp3  7.23 MB
  015  Dynamic English 008.doc  0.02 MB
  016  Dynamic English 008.mp3  7.26 MB
  017  Dynamic English 009.doc  0.02 MB
  018  Dynamic English 009.mp3  7.39 MB
  019  Dynamic English 010.doc  0.02 MB
  020  Dynamic English 010.mp3  7.00 MB
  021  Dynamic English 011.doc  0.02 MB
  022  Dynamic English 011.mp3  6.77 MB
  023  Dynamic English 012.doc  0.01 MB
  024  Dynamic English 012.mp3  6.17 MB
  025  Dynamic English 013.doc  0.02 MB
  026  Dynamic English 013.mp3  6.72 MB
  027  Dynamic English 014.doc  0.02 MB
  028  Dynamic English 014.mp3  6.51 MB
  029  Dynamic English 015.doc  0.02 MB
  030  Dynamic English 015.mp3  6.73 MB
  031  Dynamic English 016.doc  0.02 MB
  032  Dynamic English 016.mp3  7.42 MB
  033  Dynamic English 017.doc  0.02 MB
  034  Dynamic English 017.mp3  6.52 MB
  035  Dynamic English 018.doc  0.02 MB
  036  Dynamic English 018.mp3  6.85 MB
  037  Dynamic English 019.doc  0.02 MB
  038  Dynamic English 019.mp3  5.86 MB
  039  Dynamic English 020.doc  0.02 MB
  040  Dynamic English 020.mp3  7.28 MB
  041  Dynamic English 021.doc  0.04 MB
  042  Dynamic English 021.mp3  2.05 MB
  043  Dynamic English 022.doc  0.04 MB
  044  Dynamic English 022.mp3  6.33 MB
  045  Dynamic English 023.doc  0.05 MB
  046  Dynamic English 023.mp3  7.18 MB
  047  Dynamic English 024.doc  0.04 MB
  048  Dynamic English 024.mp3  6.77 MB
  049  Dynamic English 025.doc  0.04 MB
  050  Dynamic English 025.mp3  6.95 MB
  051  Dynamic English 026.doc  0.04 MB
  052  Dynamic English 026.mp3  6.65 MB
  053  Dynamic English 027.doc  0.04 MB
  054  Dynamic English 027.mp3  7.24 MB
  055  Dynamic English 028.doc  0.04 MB
  056  Dynamic English 028.mp3  6.38 MB
  057  Dynamic English 029.doc  0.05 MB
  058  Dynamic English 029.mp3  7.65 MB
  059  Dynamic English 030.doc  0.04 MB
  060  Dynamic English 030.mp3  6.24 MB
  061  Dynamic English 031.doc  0.04 MB
  062  Dynamic English 031.mp3  6.29 MB
  063  Dynamic English 032.doc  0.04 MB
  064  Dynamic English 032.mp3  7.47 MB
  065  Dynamic English 033.doc  0.04 MB
  066  Dynamic English 033.mp3  6.82 MB
  067  Dynamic English 034.doc  0.04 MB
  068  Dynamic English 034.mp3  6.40 MB
  069  Dynamic English 035.doc  0.04 MB
  070  Dynamic English 035.mp3  6.81 MB
  071  Dynamic English 036.doc  0.05 MB
  072  Dynamic English 036.mp3  8.04 MB
  073  Dynamic English 037.doc  0.04 MB
  074  Dynamic English 037.mp3  7.36 MB
  075  Dynamic English 038.doc  0.04 MB
  076  Dynamic English 038.mp3  6.10 MB
  077  Dynamic English 039.doc  0.04 MB
  078  Dynamic English 039.mp3  5.95 MB
  079  Dynamic English 040.doc  0.05 MB
  080  Dynamic English 040.mp3  6.92 MB
  081  Dynamic English 041.doc  0.04 MB
  082  Dynamic English 041.mp3  6.40 MB
  083  Dynamic English 042.doc  0.05 MB
  084  Dynamic English 042.mp3  7.97 MB
  085  Dynamic English 043.doc  0.05 MB
  086  Dynamic English 043.mp3  6.97 MB
  087  Dynamic English 044.doc  0.05 MB
  088  Dynamic English 044.mp3  7.16 MB
  089  Dynamic English 045.doc  0.04 MB
  090  Dynamic English 045.mp3  6.10 MB
  091  Dynamic English 046.doc  0.05 MB
  092  Dynamic English 046.mp3  6.83 MB
  093  Dynamic English 047.doc  0.05 MB
  094  Dynamic English 047.mp3  6.05 MB
  095  Dynamic English 048.doc  0.05 MB
  096  Dynamic English 048.mp3  7.31 MB
  097  Dynamic English 049.doc  0.05 MB
  098  Dynamic English 049.mp3  7.44 MB
  099  Dynamic English 050.doc  0.04 MB
  100  Dynamic English 050.mp3  5.92 MB
  101  Dynamic English 051.doc  0.05 MB
  102  Dynamic English 051.mp3  6.83 MB
  103  Dynamic English 052.doc  0.05 MB
  104  Dynamic English 052.mp3  6.14 MB
  105  Dynamic English 053.doc  0.05 MB
  106  Dynamic English 053.mp3  7.31 MB
  107  Dynamic English 054.doc  0.04 MB
  108  Dynamic English 054.mp3  6.12 MB
  109  Dynamic English 055.doc  0.05 MB
  110  Dynamic English 055.mp3  6.79 MB
  111  Dynamic English 056.doc  0.05 MB
  112  Dynamic English 056.mp3  7.32 MB
  113  Dynamic English 057.doc  0.05 MB
  114  Dynamic English 057.mp3  7.45 MB
  115  Dynamic English 058.doc  0.05 MB
  116  Dynamic English 058.mp3  7.54 MB
  117  Dynamic English 059.doc  0.05 MB
  118  Dynamic English 059.mp3  6.60 MB
  119  Dynamic English 060.doc  0.05 MB
  120  Dynamic English 060.mp3  7.67 MB
  121  Dynamic English 061.doc  0.05 MB
  122  Dynamic English 061.mp3  6.69 MB
  123  Dynamic English 062.doc  0.04 MB
  124  Dynamic English 062.mp3  6.28 MB
  125  Dynamic English 063.doc  0.04 MB
  126  Dynamic English 063.mp3  7.15 MB
  127  Dynamic English 064.doc  0.05 MB
  128  Dynamic English 064.mp3  7.48 MB
  129  Dynamic English 065.doc  0.05 MB
  130  Dynamic English 065.mp3  6.67 MB
  131  Dynamic English 066.doc  0.04 MB
  132  Dynamic English 066.mp3  6.97 MB
  133  Dynamic English 067.doc  0.05 MB
  134  Dynamic English 067.mp3  7.52 MB
  135  Dynamic English 068.doc  0.05 MB
  136  Dynamic English 068.mp3  6.82 MB
  137  Dynamic English 069.doc  0.05 MB
  138  Dynamic English 069.mp3  7.22 MB
  139  Dynamic English 070.doc  0.04 MB
  140  Dynamic English 070.mp3  6.96 MB
  141  Dynamic English 071.doc  0.05 MB
  142  Dynamic English 071.mp3  7.57 MB
  143  Dynamic English 072.doc  0.04 MB
  144  Dynamic English 072.mp3  5.69 MB
  145  Dynamic English 073.doc  0.05 MB
  146  Dynamic English 073.mp3  7.60 MB
  147  Dynamic English 074.doc  0.05 MB
  148  Dynamic English 074.mp3  7.20 MB
  149  Dynamic English 075.doc  0.04 MB
  150  Dynamic English 075.mp3  7.35 MB
  151  Dynamic English 076.doc  0.04 MB
  152  Dynamic English 076.mp3  6.56 MB
  153  Dynamic English 077.doc  0.04 MB
  154  Dynamic English 077.mp3  6.50 MB
  155  Dynamic English 078.doc  0.04 MB
  156  Dynamic English 078.mp3  6.35 MB
  157  Dynamic English 079.doc  0.04 MB
  158  Dynamic English 079.mp3  7.32 MB
  159  Dynamic English 080.doc  0.05 MB
  160  Dynamic English 080.mp3  5.89 MB
  161  Dynamic English 081.doc  0.04 MB
  162  Dynamic English 081.mp3  6.89 MB
  163  Dynamic English 082.doc  0.04 MB
  164  Dynamic English 082.mp3  7.13 MB
  165  Dynamic English 083.doc  0.04 MB
  166  Dynamic English 083.mp3  6.81 MB
  167  Dynamic English 084.doc  0.05 MB
  168  Dynamic English 084.mp3  7.29 MB
  169  Dynamic English 085.doc  0.04 MB
  170  Dynamic English 085.mp3  5.97 MB
  171  Dynamic English 086.doc  0.04 MB
  172  Dynamic English 086.mp3  5.94 MB
  173  Dynamic English 087.doc  0.05 MB
  174  Dynamic English 087.mp3  7.27 MB
  175  Dynamic English 088.doc  0.04 MB
  176  Dynamic English 088.mp3  7.17 MB
  177  Dynamic English 089.doc  0.04 MB
  178  Dynamic English 089.mp3  7.24 MB
  179  Dynamic English 090.doc  0.04 MB
  180  Dynamic English 090.mp3  6.39 MB
  181  Dynamic English 091.doc  0.04 MB
  182  Dynamic English 091.mp3  7.00 MB
  183  Dynamic English 092.doc  0.04 MB
  184  Dynamic English 092.mp3  6.24 MB
  185  Dynamic English 093.doc  0.04 MB
  186  Dynamic English 093.mp3  6.86 MB
  187  Dynamic English 094.doc  0.04 MB
  188  Dynamic English 094.mp3  6.77 MB
  189  Dynamic English 095.doc  0.04 MB
  190  Dynamic English 095.mp3  7.25 MB
  191  Dynamic English 096.doc  0.04 MB
  192  Dynamic English 096.mp3  7.12 MB
  193  Dynamic English 097.doc  0.04 MB
  194  Dynamic English 097.mp3  7.23 MB
  195  Dynamic English 098.doc  0.05 MB
  196  Dynamic English 098.mp3  6.84 MB
  197  Dynamic English 099.doc  0.04 MB
  198  Dynamic English 099.mp3  6.90 MB
  199  Dynamic English 100.doc  0.05 MB
  200  Dynamic English 100.mp3  6.86 MB
  201  Dynamic English 101.doc  0.04 MB
  202  Dynamic English 101.mp3  6.09 MB
  203  Dynamic English 102.doc  0.05 MB
  204  Dynamic English 102.mp3  6.36 MB
  205  Dynamic English 103.doc  0.06 MB
  206  Dynamic English 103.mp3  6.94 MB
  207  Dynamic English 104.doc  0.05 MB
  208  Dynamic English 104.mp3  7.08 MB
  209  Dynamic English 105.doc  0.04 MB
  210  Dynamic English 105.mp3  6.26 MB
  211  Dynamic English 106.doc  0.05 MB
  212  Dynamic English 106.mp3  7.20 MB
  213  Dynamic English 107.doc  0.05 MB
  214  Dynamic English 107.mp3  6.91 MB
  215  Dynamic English 108.doc  0.05 MB
  216  Dynamic English 108.mp3  7.21 MB
  217  Dynamic English 109.doc  0.05 MB
  218  Dynamic English 109.mp3  6.92 MB
  219  Dynamic English 110.doc  0.04 MB
  220  Dynamic English 110.mp3  6.53 MB
  221  Dynamic English 111.doc  0.04 MB
  222  Dynamic English 111.mp3  6.90 MB
  223  Dynamic English 112.doc  0.05 MB
  224  Dynamic English 112.mp3  6.95 MB
  225  Dynamic English 113.doc  0.05 MB
  226  Dynamic English 113.mp3  6.87 MB
  227  Dynamic English 114.doc  0.04 MB
  228  Dynamic English 114.mp3  6.90 MB
  229  Dynamic English 115.doc  0.05 MB
  230  Dynamic English 115.mp3  7.22 MB
  231  Dynamic English 116.doc  0.04 MB
  232  Dynamic English 116.mp3  7.11 MB
  233  Dynamic English 117.doc  0.04 MB
  234  Dynamic English 117.mp3  7.30 MB
  235  Dynamic English 118.doc  0.05 MB
  236  Dynamic English 118.mp3  6.83 MB
  237  Dynamic English 119.doc  0.04 MB
  238  Dynamic English 119.mp3  7.19 MB
  239  Dynamic English 120.doc  0.04 MB
  240  Dynamic English 120.mp3  6.17 MB
  241  Dynamic English 121.doc  0.05 MB
  242  Dynamic English 121.mp3  7.08 MB
  243  Dynamic English 122.doc  0.05 MB
  244  Dynamic English 122.mp3  7.20 MB
  245  Dynamic English 123.doc  0.04 MB
  246  Dynamic English 123.mp3  5.31 MB
  247  Dynamic English 124.doc  0.05 MB
  248  Dynamic English 124.mp3  7.18 MB
  249  Dynamic English 125.doc  0.05 MB
  250  Dynamic English 125.mp3  7.29 MB
  251  Dynamic English 126.doc  0.04 MB
  252  Dynamic English 126.mp3  6.41 MB
  253  Dynamic English 127.doc  0.05 MB
  254  Dynamic English 127.mp3  6.80 MB
  255  Dynamic English 128.doc  0.05 MB
  256  Dynamic English 128.mp3  7.33 MB
  257  Dynamic English 129.doc  0.05 MB
  258  Dynamic English 129.mp3  7.22 MB
  259  Dynamic English 130.doc  0.04 MB
  260  Dynamic English 130.mp3  5.98 MB
  261  Dynamic English 131.doc  0.04 MB
  262  Dynamic English 131.mp3  6.74 MB
  263  Dynamic English 132.doc  0.04 MB
  264  Dynamic English 132.mp3  6.83 MB
  265  Dynamic English 133.doc  0.04 MB
  266  Dynamic English 133.mp3  6.11 MB
  267  Dynamic English 134.doc  0.04 MB
  268  Dynamic English 134.mp3  6.65 MB
  269  Dynamic English 135.doc  0.04 MB
  270  Dynamic English 135.mp3  7.12 MB
  271  Dynamic English 136.doc  0.04 MB
  272  Dynamic English 136.mp3  6.41 MB
  273  Dynamic English 137.doc  0.04 MB
  274  Dynamic English 137.mp3  6.60 MB
  275  Dynamic English 138.doc  0.05 MB
  276  Dynamic English 138.mp3  14.81 MB
  277  Dynamic English 139.doc  0.04 MB
  278  Dynamic English 139.mp3  7.34 MB
  279  Dynamic English 140.doc  0.04 MB
  280  Dynamic English 140.mp3  7.14 MB
  281  Dynamic English 141.doc  0.04 MB
  282  Dynamic English 141.mp3  5.45 MB
  283  Dynamic English 142.doc  0.05 MB
  284  Dynamic English 142.mp3  7.27 MB
  285  Dynamic English 143.doc  0.05 MB
  286  Dynamic English 143.mp3  7.23 MB
  287  Dynamic English 144.doc  0.04 MB
  288  Dynamic English 144.mp3  7.00 MB
  289  Dynamic English 145.doc  0.04 MB
  290  Dynamic English 145.mp3  6.58 MB
  291  Dynamic English 146.doc  0.04 MB
  292  Dynamic English 146.mp3  7.19 MB
  293  Dynamic English 147.doc  0.04 MB
  294  Dynamic English 147.mp3  7.16 MB
  295  Dynamic English 148.doc  0.04 MB
  296  Dynamic English 148.mp3  6.83 MB
  297  Dynamic English 149.doc  0.04 MB
  298  Dynamic English 149.mp3  7.08 MB
  299  Dynamic English 150.doc  0.05 MB
  300  Dynamic English 150.mp3  7.09 MB
  301  Dynamic English 151.doc  0.06 MB
  302  Dynamic English 151.mp3  7.45 MB
  303  Dynamic English 152.doc  0.05 MB
  304  Dynamic English 152.mp3  7.17 MB
  305  Dynamic English 153.doc  0.05 MB
  306  Dynamic English 153.mp3  6.88 MB
  307  Dynamic English 154.doc  0.05 MB
  308  Dynamic English 154.mp3  7.16 MB
  309  Dynamic English 155.doc  0.06 MB
  310  Dynamic English 155.mp3  7.29 MB
  311  Dynamic English 156.doc  0.05 MB
  312  Dynamic English 156.mp3  7.23 MB
  313  Dynamic English 157.doc  0.05 MB
  314  Dynamic English 157.mp3  7.19 MB
  315  Dynamic English 158.doc  0.05 MB
  316  Dynamic English 158.mp3  7.73 MB
  317  Dynamic English 159.doc  0.05 MB
  318  Dynamic English 159.mp3  7.22 MB
  319  Dynamic English 160.doc  0.04 MB
  320  Dynamic English 160.mp3  6.23 MB
  321  Dynamic English 161.doc  0.04 MB
  322  Dynamic English 161.mp3  6.52 MB
  323  Dynamic English 162.doc  0.05 MB
  324  Dynamic English 162.mp3  6.85 MB
  325  Dynamic English 163.doc  0.06 MB
  326  Dynamic English 163.mp3  7.01 MB
  327  Dynamic English 164.doc  0.05 MB
  328  Dynamic English 164.mp3  6.79 MB
  329  Dynamic English 165.doc  0.04 MB
  330  Dynamic English 165.mp3  6.75 MB
  331  Dynamic English 166.doc  0.04 MB
  332  Dynamic English 166.mp3  6.78 MB
  333  Dynamic English 167.doc  0.05 MB
  334  Dynamic English 167.mp3  2.99 MB
  335  Dynamic English 168.doc  0.05 MB
  336  Dynamic English 168.mp3  2.96 MB
  337  Dynamic English 169.doc  0.05 MB
  338  Dynamic English 169.mp3  3.36 MB
  339  Dynamic English 170.doc  0.04 MB
  340  Dynamic English 170.mp3  3.12 MB
  341  Dynamic English 171.doc  0.06 MB
  342  Dynamic English 171.mp3  3.51 MB
  343  Dynamic English 172.doc  0.05 MB
  344  Dynamic English 172.mp3  3.45 MB
  345  Dynamic English 173.doc  0.05 MB
  346  Dynamic English 173.mp3  3.05 MB
  347  Dynamic English 174.doc  0.04 MB
  348  Dynamic English 174.mp3  3.18 MB
  349  Dynamic English 175.doc  0.04 MB
  350  Dynamic English 175.mp3  3.55 MB
  351  Dynamic English 176.doc  0.05 MB
  352  Dynamic English 176.mp3  3.54 MB
  353  Dynamic English 177.doc  0.05 MB
  354  Dynamic English 177.mp3  3.49 MB
  355  Dynamic English 178.doc  0.05 MB
  356  Dynamic English 178.mp3  3.64 MB
  357  Dynamic English 179.doc  0.04 MB
  358  Dynamic English 179.mp3  3.29 MB
  359  Dynamic English 180.doc  0.04 MB
  360  Dynamic English 180.mp3  3.46 MB
  361  Dynamic English 181.doc  0.04 MB
  362  Dynamic English 181.Mp3  6.88 MB
  363  Dynamic English 182.doc  0.04 MB
  364  Dynamic English 182.mp3  6.66 MB
  365  Dynamic English 183.doc  0.05 MB
  366  Dynamic English 183.Mp3  6.88 MB
  367  Dynamic English 184.doc  0.05 MB
  368  Dynamic English 184.mp3  3.12 MB
  369  Dynamic English 185.doc  0.04 MB
  370  Dynamic English 185.mp3  6.20 MB
  371  Dynamic English 186.doc  0.05 MB
  372  Dynamic English 186.mp3  7.38 MB
  373  Dynamic English 187.doc  0.04 MB
  374  Dynamic English 187.mp3  6.79 MB
  375  Dynamic English 188.doc  0.04 MB
  376  Dynamic English 188.mp3  6.84 MB
  377  Dynamic English 189.doc  0.04 MB
  378  Dynamic English 189.mp3  6.21 MB
  379  Dynamic English 190.doc  0.04 MB
  380  Dynamic English 190.mp3  7.02 MB
  381  Dynamic English 191.doc  0.04 MB
  382  Dynamic English 191.mp3  7.64 MB
  383  Dynamic English 192.doc  0.04 MB
  384  Dynamic English 192.mp3  6.70 MB
  385  Dynamic English 193.doc  0.04 MB
  386  Dynamic English 193.mp3  6.80 MB
  387  Dynamic English 194.doc  0.04 MB
  388  Dynamic English 194.mp3  6.55 MB
  389  Dynamic English 195.doc  0.05 MB
  390  Dynamic English 195.Mp3  7.38 MB
  391  Dynamic English 196.doc  0.04 MB
  392  Dynamic English 196.Mp3  7.37 MB
  393  Dynamic English 197.doc  0.04 MB
  394  Dynamic English 197.mp3  6.67 MB
  395  Dynamic English 198.doc  0.04 MB
  396  Dynamic English 198.mp3  7.12 MB
  397  Dynamic English 199.doc  0.05 MB
  398  Dynamic English 199.mp3  7.17 MB
  399  Dynamic English 200.doc  0.05 MB
  400  Dynamic English 200.mp3  7.05 MB
  401  Dynamic English 201.doc  0.04 MB
  402  Dynamic English 201.mp3  6.49 MB
  403  Dynamic English 202.docx  0.02 MB
  404  Dynamic English 202.mp3  3.60 MB
  405  Dynamic English 203.docx  0.02 MB
  406  Dynamic English 203.mp3  3.83 MB
  407  Dynamic English 204.docx  0.02 MB
  408  Dynamic English 204.mp3  3.81 MB
  409  Dynamic English 205.docx  0.02 MB
  410  Dynamic English 205.mp3  3.61 MB
  411  Dynamic English 206.docx  0.02 MB
  412  Dynamic English 206.mp3  3.73 MB
  413  Dynamic English 207.docx  0.02 MB
  414  Dynamic English 207.mp3  3.16 MB
  415  Dynamic English 208.docx  0.02 MB
  416  Dynamic English 208.mp3  3.49 MB
  417  Dynamic English 209.docx  0.02 MB
  418  Dynamic English 209.mp3  3.16 MB
  419  Dynamic English 210.docx  0.02 MB
  420  Dynamic English 210.mp3  3.89 MB
  421  Dynamic English 211.docx  0.02 MB
  422  Dynamic English 211.mp3  3.52 MB
  423  Dynamic English 212.docx  0.02 MB
  424  Dynamic English 212.mp3  3.52 MB
  425  Dynamic English 213.docx  0.02 MB
  426  Dynamic English 213.mp3  3.37 MB
  427  Dynamic English 214.docx  0.02 MB
  428  Dynamic English 214.mp3  3.54 MB
  429  Dynamic English 215.docx  0.02 MB
  430  Dynamic English 215.mp3  3.77 MB
  431  Dynamic English 216.docx  0.02 MB
  432  Dynamic English 216.mp3  3.13 MB
  433  Dynamic English 217.docx  0.02 MB
  434  Dynamic English 217.mp3  2.90 MB
  435  Dynamic English 218.docx  0.02 MB
  436  Dynamic English 218.mp3  3.25 MB
  437  Dynamic English 219.docx  0.02 MB
  438  Dynamic English 219.mp3  3.70 MB
  439  Dynamic English 220.docx  0.02 MB
  440  Dynamic English 220.mp3  3.66 MB
  441  Dynamic English 221.docx  0.02 MB
  442  Dynamic English 221.mp3  3.78 MB
  443  Dynamic English 222.docx  0.02 MB
  444  Dynamic English 222.mp3  3.74 MB
  445  Dynamic English 223.docx  0.02 MB
  446  Dynamic English 223.mp3  3.30 MB
  447  Dynamic English 224.docx  0.02 MB
  448  Dynamic English 224.mp3  3.73 MB
  449  Dynamic English 225.docx  0.02 MB
  450  Dynamic English 225.mp3  3.58 MB
  451  Dynamic English 226.docx  0.02 MB
  452  Dynamic English 226.mp3  3.68 MB
  453  Dynamic English 227.docx  0.02 MB
  454  Dynamic English 227.mp3  3.75 MB
  455  Dynamic English 228.docx  0.02 MB
  456  Dynamic English 228.mp3  3.35 MB
  457  Dynamic English 229.docx  0.02 MB
  458  Dynamic English 229.mp3  3.63 MB
  459  Dynamic English 230.docx  0.02 MB
  460  Dynamic English 230.mp3  3.45 MB
  461  Dynamic English 231.docx  0.02 MB
  462  Dynamic English 231.mp3  3.11 MB
  463  Dynamic English 232.docx  0.02 MB
  464  Dynamic English 232.mp3  3.18 MB
  465  Dynamic English 233.docx  0.02 MB
  466  Dynamic English 233.mp3  3.60 MB
  467  Dynamic English 234.docx  0.02 MB
  468  Dynamic English 234.mp3  3.59 MB
  469  Dynamic English 235.docx  0.02 MB
  470  Dynamic English 235.mp3  3.58 MB
  471  Dynamic English 236.docx  0.02 MB
  472  Dynamic English 236.mp3  3.50 MB
  473  Dynamic English 237.docx  0.02 MB
  474  Dynamic English 237.mp3  3.45 MB
  475  Dynamic English 238.docx  0.02 MB
  476  Dynamic English 238.mp3  3.88 MB
  477  Dynamic English 239.docx  0.02 MB
  478  Dynamic English 239.mp3  3.54 MB
  479  Dynamic English 240.docx  0.02 MB
  480  Dynamic English 240.mp3  3.22 MB
  481  Dynamic English 241.doc  0.04 MB
  482  Dynamic English 241.mp3  3.66 MB
  483  Dynamic English 242.doc  0.04 MB
  484  Dynamic English 242.mp3  3.65 MB
  485  Dynamic English 243.doc  0.04 MB
  486  Dynamic English 243.mp3  3.29 MB
  487  Dynamic English 244.doc  0.04 MB
  488  Dynamic English 244.mp3  3.66 MB
  489  Dynamic English 245.doc  0.04 MB
  490  Dynamic English 245.mp3  3.69 MB
  491  Dynamic English 246.doc  0.04 MB
  492  Dynamic English 246.mp3  3.37 MB
  493  Dynamic English 247.doc  0.04 MB
  494  Dynamic English 247.mp3  3.69 MB
  495  Dynamic English 248.doc  0.04 MB
  496  Dynamic English 248.mp3  3.73 MB
  497  Dynamic English 249.doc  0.04 MB
  498  Dynamic English 249.mp3  2.94 MB
  499  Dynamic English 250.doc  0.04 MB
  500  Dynamic English 250.mp3  3.75 MB
  501  Dynamic English 251.doc  0.04 MB
  502  Dynamic English 251.mp3  3.79 MB
  503  Dynamic English 252.doc  0.04 MB
  504  Dynamic English 252.mp3  3.30 MB
  505  Dynamic English 253.doc  0.04 MB
  506  Dynamic English 253.mp3  3.69 MB
  507  Dynamic English 254.doc  0.04 MB
  508  Dynamic English 254.mp3  3.69 MB
  509  Dynamic English 255.doc  0.04 MB
  510  Dynamic English 255.mp3  3.79 MB
  511  Dynamic English 256.doc  0.04 MB
  512  Dynamic English 256.mp3  3.79 MB
  513  Dynamic English 257.doc  0.04 MB
  514  Dynamic English 257.mp3  3.55 MB
  515  Dynamic English 258.doc  0.04 MB
  516  Dynamic English 258.mp3  3.61 MB
  517  Dynamic English 259.doc  0.04 MB
  518  Dynamic English 259.mp3  3.82 MB
  519  Dynamic English 260.doc  0.04 MB
  520  Dynamic English 260.mp3  3.61 MB
  521  Dynamic English 261.doc  0.04 MB
  522  Dynamic English 261.mp3  3.56 MB
  523  Dynamic English 262.doc  0.04 MB
  524  Dynamic English 262.mp3  3.24 MB
  525  Dynamic English 263.doc  0.04 MB
  526  Dynamic English 263.mp3  3.52 MB
  527  Dynamic English 264.doc  0.05 MB
  528  Dynamic English 264.mp3  3.61 MB
  529  Dynamic English 265.doc  0.04 MB
  530  Dynamic English 265.mp3  3.60 MB
  531  Dynamic English 266.doc  0.04 MB
  532  Dynamic English 266.mp3  3.55 MB
  533  Dynamic English 267.doc  0.04 MB
  534  Dynamic English 267.mp3  3.79 MB
  535  Dynamic English 268.docx  0.02 MB
  536  Dynamic English 268.mp3  3.70 MB
  537  Dynamic English 269.docx  0.02 MB
  538  Dynamic English 269.mp3  3.67 MB
  539  Dynamic English 270.docx  0.02 MB
  540  Dynamic English 270.mp3  3.76 MB
  541  Dynamic English 271.docx  0.02 MB
  542  Dynamic English 271.mp3  3.55 MB
  543  Dynamic English 272.docx  0.02 MB
  544  Dynamic English 272.mp3  3.38 MB
  545  Dynamic English 273.docx  0.02 MB
  546  Dynamic English 273.mp3  3.42 MB
  547  Dynamic English 274.docx  0.02 MB
  548  Dynamic English 274.mp3  3.59 MB
  549  Dynamic English 275.docx  0.02 MB
  550  Dynamic English 275.mp3  3.46 MB
  551  Dynamic English 276.docx  0.02 MB
  552  Dynamic English 276.mp3  3.33 MB
  553  Dynamic English 277.docx  0.02 MB
  554  Dynamic English 277.mp3  3.43 MB
  555  Dynamic English 278.docx  0.02 MB
  556  Dynamic English 278.mp3  3.47 MB
  557  Dynamic English 279.docx  0.02 MB
  558  Dynamic English 279.mp3  3.50 MB
  559  Dynamic English 280.docx  0.02 MB
  560  Dynamic English 280.mp3  3.66 MB
  561  Dynamic English 281.docx  0.02 MB
  562  Dynamic English 281.mp3  3.45 MB
  563  Dynamic English 282.docx  0.02 MB
  564  Dynamic English 282.mp3  3.31 MB
  565  Dynamic English 283.docx  0.02 MB
  566  Dynamic English 283.mp3  3.31 MB
  567  Dynamic English 284.docx  0.02 MB
  568  Dynamic English 284.mp3  3.72 MB
  569  Dynamic English 285.docx  0.02 MB
  570  Dynamic English 285.mp3  3.24 MB
  571  Dynamic English 286.docx  0.02 MB
  572  Dynamic English 286.mp3  3.62 MB
  573  Dynamic English 287.docx  0.02 MB
  574  Dynamic English 287.mp3  3.73 MB
  575  Dynamic English 288.docx  0.02 MB
  576  Dynamic English 288.mp3  3.15 MB
  577  Dynamic English 289.docx  0.02 MB
  578  Dynamic English 289.mp3  3.49 MB
  579  Dynamic English 290.docx  0.02 MB
  580  Dynamic English 290.mp3  3.69 MB
  581  Dynamic English 291.docx  0.02 MB
  582  Dynamic English 291.mp3  3.66 MB
  583  Dynamic English 292.docx  0.02 MB
  584  Dynamic English 292.mp3  3.63 MB
  585  Dynamic English 293.docx  0.02 MB
  586  Dynamic English 293.mp3  3.43 MB
  587  Dynamic English 294.docx  0.02 MB
  588  Dynamic English 294.mp3  3.16 MB
  589  Dynamic English 295.docx  0.02 MB
  590  Dynamic English 295.mp3  3.31 MB
  591  Dynamic English 296.docx  0.02 MB
  592  Dynamic English 296.mp3  3.68 MB
  593  Dynamic English 297.docx  0.02 MB
  594  Dynamic English 297.mp3  3.59 MB
  595  Dynamic English 298.docx  0.02 MB
  596  Dynamic English 298.mp3  3.72 MB
  597  Dynamic English 299.docx  0.02 MB
  598  Dynamic English 299.mp3  3.36 MB
  599  Dynamic English 300.docx  0.02 MB
  600  Dynamic English 300.mp3  3.60 MB
  601  Dynamic English 301.docx  0.02 MB
  602  Dynamic English 301.mp3  3.22 MB
  603  Dynamic English 302.docx  0.02 MB
  604  Dynamic English 302.mp3  3.16 MB
  605  Dynamic English 303.docx  0.02 MB
  606  Dynamic English 303.mp3  3.68 MB
  607  Dynamic English 304.docx  0.02 MB
  608  Dynamic English 304.mp3  3.61 MB
  609  Dynamic English 305.docx  0.02 MB
  610  Dynamic English 305.mp3  3.71 MB
  611  Dynamic English 306.docx  0.02 MB
  612  Dynamic English 306.mp3  3.60 MB
  613  Dynamic English 307.docx  0.02 MB
  614  Dynamic English 307.mp3  3.31 MB
  615  Dynamic English 308.docx  0.02 MB
  616  Dynamic English 308.mp3  3.51 MB
  617  Dynamic English 309.docx  0.08 MB
  618  Dynamic English 309.mp3  6.67 MB
  619  Dynamic English 310.docx  0.02 MB
  620  Dynamic English 310.mp3  3.45 MB
  621  Dynamic English 311.docx  0.02 MB
  622  Dynamic English 311.mp3  6.69 MB
  623  Dynamic English 312.docx  0.02 MB
  624  Dynamic English 312.mp3  7.66 MB
  625  Dynamic English 313.docx  0.02 MB
  626  Dynamic English 313.mp3  6.99 MB
  627  Dynamic English 314.docx  0.02 MB
  628  Dynamic English 314.mp3  3.10 MB
  629  Dynamic English 315.docx  0.02 MB
  630  Dynamic English 315.mp3  7.26 MB
  631  Dynamic English 316.docx  0.02 MB
  632  Dynamic English 316.mp3  6.57 MB
  633  Dynamic English 317.docx  0.02 MB
  634  Dynamic English 317.mp3  7.07 MB
  635  Dynamic English 318.docx  0.02 MB
  636  Dynamic English 318.mp3  7.10 MB
  637  Dynamic English 319.docx  0.02 MB
  638  Dynamic English 319.mp3  5.90 MB
  639  Dynamic English 320.docx  0.02 MB
  640  Dynamic English 320.mp3  6.61 MB
  641  Dynamic English 321.docx  0.02 MB
  642  Dynamic English 321.mp3  7.10 MB
  643  Dynamic English 322.docx  0.02 MB
  644  Dynamic English 322.mp3  7.47 MB
  645  Dynamic English 323.docx  0.02 MB
  646  Dynamic English 323.mp3  6.44 MB
  647  Dynamic English 324.docx  0.02 MB
  648  Dynamic English 324.mp3  7.47 MB
  649  Dynamic English 325.docx  0.02 MB
  650  Dynamic English 325.mp3  7.21 MB
  651  Dynamic English 326.docx  0.02 MB
  652  Dynamic English 326.mp3  6.66 MB
  653  Dynamic English 327.docx  0.02 MB
  654  Dynamic English 327.mp3  7.29 MB
  655  Dynamic English 328.docx  0.02 MB
  656  Dynamic English 328.mp3  6.97 MB
  657  Dynamic English 329.docx  0.02 MB
  658  Dynamic English 329.mp3  7.14 MB
  659  Dynamic English 330.docx  0.02 MB
  660  Dynamic English 330.mp3  6.25 MB
  661  Dynamic English 331.docx  0.02 MB
  662  Dynamic English 331.mp3  3.42 MB
  663  Dynamic English 332.docx  0.02 MB
  664  Dynamic English 332.mp3  2.08 MB
  665  Dynamic English 333.docx  0.02 MB
  666  Dynamic English 333.mp3  3.49 MB
  667  Dynamic English 334.docx  0.02 MB
  668  Dynamic English 334.mp3  3.67 MB
  669  Dynamic English 335.docx  0.02 MB
  670  Dynamic English 335.mp3  3.44 MB
  671  Dynamic English 336.docx  0.02 MB
  672  Dynamic English 336.mp3  2.45 MB
  673  Dynamic English 337.docx  0.02 MB
  674  Dynamic English 337.mp3  2.89 MB
  675  Dynamic English 338.docx  0.02 MB
  676  Dynamic English 338.mp3  2.73 MB
  677  Dynamic English 339.docx  0.02 MB
  678  Dynamic English 339.mp3  2.99 MB
  679  Dynamic English 340.docx  0.02 MB
  680  Dynamic English 340.mp3  2.75 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/19Qc_-uNyUKi1J9ZrmqcCdl7ydod5iwxs
   
  Last edited: May 17, 2018

Share This Page