DVD eBook English For You - 80 VCD The Complete Series

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, May 18, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  80 VCD English For You
  Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
  80 Files | 17 GB

  --------------​
  Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80 bài học video dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các bài học trong chuỗi chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp… Chương trình English For You bao gồm 4 DVD (80 bài học), được chia thành 3 cấp độ:
   1. Low Level (mới bắt đầu)
   2. Elementary Level (cơ bản)
   3. Intermediate Level (trung cấp)
  Mỗi bài học có thời lượng khoảng 1 giờ. Gồm nhiều phần luyện tập như: từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc, luyện phát âm, đàm thoại… Các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp.
  Code:
  EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS
  Teacher: Molly STONE
  Lesson 01 - Nice to meet you!
  Lesson 02 - How are you?
  Lesson 03 - What does she look like?
  Lesson 04 - Where are you from?
  Lesson 05 - Do you speak English?
  Lesson 06 - My family.
  Lesson 07 - These are my relatives.
  Lesson 08 - What do you do?
  Lesson 09 - Where do you work?
  Lesson 10 - What time is it?
  Lesson 11 - What day is it?
  Lesson 12 - How is the weather?
  Lesson 13 - What are you wearing?
  Lesson 14 - The Body
  Lesson 15 - Whats the matter?
  Lesson 16 - Home sweet home
  Lesson 17 - Tell me about your furniture
  Lesson 18 - Im hungry!
  Lesson 19 - What sports can you play?
  Lesson 20 - What did you do yesterday?
  Lesson 21 - What are you going to do?
  Lesson 22 - Would you like to go...?
  Lesson 23 - My Vacation
  Lesson 24 - How do you travel?
  Lesson 25 - How do you get there?
  Lesson 26 - Ask me a question
  Lesson 27 - I dont know
  Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
  Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
  Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)
  
  EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS
  Teacher: Nicole JONES
  Lesson 01 - Welcome
  Lesson 02 - Special days
  Lesson 03 - Entertaining
  Lesson 04 - At school
  Lesson 05 - Location
  Lesson 06 - Shopping
  Lesson 07 - Did you buy this for me?
  Lesson 08 - Activities
  Lesson 09 - Listen to the music
  Lesson 10 - Whats for dinner?
  Lesson 11 - He is taller than I am
  Lesson 12 - What is the tallest mountain?
  Lesson 13 - At home
  Lesson 14 - At the station
  Lesson 15 - Do this
  Lesson 16 - Past experiences
  Lesson 17 - Future life
  Lesson 18 - I wish upon a star
  Lesson 19 - World knowledge
  Lesson 20 - Getting around
  Lesson 21 - Social Groups
  Lesson 22 - Dining out
  Lesson 23 - What are your job skills?
  Lesson 24 - Talking on the phone
  Lesson 25 - The Art
  Lesson 26 - Transportation
  Lesson 27 - Celebrations
  Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
  Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
  Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)
  
  EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS
  Teacher: Christopher OCONNELL
  Lesson 01 - Horror Films
  Lesson 02 - Rock N Roll
  Lesson 03 - Space
  Lesson 04 - On the farm
  Lesson 05 - At the hospital
  Lesson 06 - At the circus
  Lesson 07 - At the beach
  Lesson 08 - Crime doesn t pay
  Lesson 09 - At the a musement park
  Lesson 10 - At the grocey store
  Lesson 11 - At the playground
  Lesson 12 - Under the weather
  Lesson 13 - At the hotel
  Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
  Lesson 15 - Christmas time
  Lesson 16 - In the workshop
  Lesson 17 - At the camp
  Lesson 18 - At the doctors
  Lesson 19 - Review 1 Lessons
  Lesson 20 - Review 2 Lessons
  Link Download [17 GB]
  01_lowest level - 2 Disk.rar [6.49 GB]
  02_elementary level - 2 Disk.rar [6.22 GB]
  03_intermediate level - 1 Disk.rar [4.09 GB]
  https://nitroflare.com/folder/949760/L00VuZ2xpc2g=
   
  Last edited: Jan 19, 2018

Share This Page