DVD eBook English Through Pictures 3 Levels The Complete Series

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by bhanh8, Nov 9, 2017.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook English Through Pictures 3 Levels
  Course Book + Audio CDs
  6 Files | 312 MB
  ------------​
  Bộ sách English Through Pictures bao gồm ba cấp độ khác nhau phù hợp với mọi đối tượng muốn học tiếng anh thông qua hình ảnh. Trong mõi chủ đềm, bộ sách luôn cố gắn đơn giản hóa hình ảnh, nhắm vào trọng tâm để các bạn có thể thuộc được từ vựng một cách dễ dàng nhất. Nội dung của bộ sách này đa số là từ vựng và ngủ pháp đơn giản, các bạn có thể nhớ ngay sau khi xem qua bức tranh, và đặc biệt phương pháp này giúp các bạn nhớ từ vựng rất lâu
  Code:
  English Through Pictures 1 Audio CD.rar  59.47 MB
  English Through Pictures 1.pdf  2.22 MB
  English Through Pictures 2 Audio CD.rar  94.52 MB
  English Through Pictures 2.pdf  2.91 MB
  English Through Pictures 3 Audio CD.rar  149.13 MB
  English Through Pictures 3.pdf  4.29 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P7G4yrdTl8RRurNrD77eHN9uhBExsTez
   
  Last edited by a moderator: Dec 24, 2020

Share This Page