DVD eBook GMAT Books Collection - Graduate Management Admission Test

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Oct 23, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook GMAT Books
  Graduate Management Admission Test
  52 Files | 10 GB
  --------------​
  GMAT (Graduate Management Admission Test) là kỳ thi đánh giá tiêu chuẩn trình độ và khả năng của sinh viên nộp đơn vào chương trình học cao cấp về kinh doanh và quản trị (Management). Cụ thể là đánh giá các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, toán định lượng, viết luận phân tích mà bạn có được trong quá trình học tập và làm việc. GMAT không đánh giá kiến thức của bạn về kinh doanh, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ở bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào. Kỳ thi này được tiến hành quanh năm, thực hiện thi trên máy tính tại hơn 550 trung tâm khảo thí trên thế giới.
  • In Detail
  Code:
  01  AccelaStudy Vocabulary Builder™ for GRE® and GMAT® for iOS.ipa  38.24 MB
  02  Barron's GMAT 2007-2008 CD-ROM.iso  25.61 MB
  03  Crash Course for The GMAT 4th Edition.pdf  6.07 MB
  04  GMAT Math Overview and Intelligent Strategies.rar  329.60 MB
  05  GMAT Ultimate Grammar Book.pdf  2.97 MB
  06  How to Pass The GMAT.pdf  3.18 MB
  07  Kaplan Companion for the GMAT 2009 Edition CD-ROM.rar  37.94 MB
  08  Kaplan GMAT 800 2008 Edition.pdf  7.05 MB
  09  Kaplan GMAT Premier Program 2009 Edition.pdf  13.53 MB
  10  Manhattan GMAT Elluminate Live Online Classes Video DVD.rar  5,356.44 MB
  11  Manhattan GMAT Elluminate Live Online Classes.pdf  0.20 MB
  12  Manhattan GMAT Foundations of GMAT Math 5th Edition.pdf  18.20 MB
  13  Manhattan GMAT Foundations of GMAT Verbal 5th Edition.pdf  16.20 MB
  14  Manhattan GMAT Guide 0-GMAT Roadmap 5th Edition.pdf  8.64 MB
  15  Manhattan GMAT Guide 1-Fractions, Decimals & Percents 5th Edition.pdf  4.16 MB
  16  Manhattan GMAT Guide 2-Algebra 5th Edition.pdf  5.50 MB
  17  Manhattan GMAT Guide 3-Word Problems 5th Edition.pdf  4.78 MB
  18  Manhattan GMAT Guide 4-Geometry 5th Edition.pdf  4.26 MB
  19  Manhattan GMAT Guide 5-Number Properties 5th Edition.pdf  4.64 MB
  20  Manhattan GMAT Guide 6-Critical Reasoning 5th Edition.pdf  11.32 MB
  21  Manhattan GMAT Guide 7-Reading Comprehension 5th Edition.pdf  6.02 MB
  22  Manhattan GMAT Guide 8-Sentence Correction 5th Edition.pdf  11.50 MB
  23  Manhattan GMAT Guide 9-Integrated Reasoning & Essay 5th Edition.pdf  5.17 MB
  24  Manhattan GMAT Prep - Critical Reasoning & Reading Comprehension.pdf  13.93 MB
  25  Manhattan GMAT Prep - Fractions, Decimals, and Percents.pdf  8.18 MB
  26  Manhattan GMAT The New Standard Guide 01 - The Number Properties Guide 4th Edition.pdf  3.48 MB
  27  Manhattan GMAT The New Standard Guide 02 - The Fractions, Decimals, and Percents Guide 4th Edition.pdf  1.84 MB
  28  Manhattan GMAT The New Standard Guide 03 - The Equations, Inequalities, and VICs Guide 4th Edition.pdf  3.22 MB
  29  Manhattan GMAT The New Standard Guide 04 - The Word Translations Guide 4th Edition.pdf  3.53 MB
  30  Manhattan GMAT The New Standard Guide 05 - The Geometry Guide 4th Edition.pdf  1.76 MB
  31  Manhattan GMAT The New Standard Guide 06 - The Critical Reasoning Guide 4th Edition.pdf  3.94 MB
  32  Manhattan GMAT The New Standard Guide 07 - The Reading Comprehension Guide 4th Edition.pdf  2.78 MB
  33  Manhattan GMAT The New Standard Guide 08 - The Sentence Correction Guide 4th Edition.pdf  5.94 MB
  34  McGraw-Hill's GMAT 6 Practice Tests 2008 Edition.pdf  2.69 MB
  35  Pearson - Vocabulary Advantage for the CAT, GRE, GMAT and Other Examinations.pdf  82.73 MB
  36  Peterson's Writing Skills for the GRE & GMAT Test.pdf  6.96 MB
  37  The GMAT For Dummies 5th Edition.pdf  2.16 MB
  38  The Official Guide for GMAT Quantitative Review 1st Edition.pdf  10.81 MB
  39  The Official Guide for GMAT Quantitative Review 2015.pdf  9.52 MB
  40  The Official Guide for GMAT Quantitative Review 2nd Edition.pdf  66.13 MB
  41  The Official Guide for GMAT Review 11th Edition.rar  111.45 MB
  42  The Official Guide for GMAT Review 12th Edition.pdf  6.45 MB
  43  The Official Guide for GMAT Review 13th Edition.pdf  177.49 MB
  44  The Official Guide for GMAT Review 2015.pdf  11.66 MB
  45  The Official Guide for GMAT Verbal Review 2015.pdf  2.30 MB
  46  The Official Guide for GMAT Verbal Review 2nd Edition.pdf  56.49 MB
  47  The Princeton Review Cracking the GMAT 2009 Edition DVD.rar  1,835.81 MB
  48  The Princeton Review Cracking the GMAT 2009 Edition.pdf  17.56 MB
  49  Thomson - Arco Master The GMAT 2007 CD-ROM.iso  330.61 MB
  50  Thomson - Arco Master The GMAT 2007.pdf  9.33 MB
  51  Turbocharge Your GMAT Sentence Correction Guide.pdf  0.39 MB
  52  Winner's Guide to GMAT Grammar & Sentence Correction 2007 Edition.pdf  1.28 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1zW9ArdI23eYy7qO2wtE9G62actfB0ONL
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Jun 12, 2018
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Free link for NitroFlare
  AccelaStudy Vocabulary Builder™ for GRE® and GMAT® for iOS.ipa [38.24 MB]
  Barron's GMAT 2007-2008 CD-ROM.iso [25.61 MB]
  How to Pass The GMAT.pdf [3.18 MB]
  Kaplan Companion for the GMAT 2009 Edition CD-ROM.rar [37.94 MB]
  Kaplan GMAT 800 2008 Edition.pdf [7.05 MB]
  Kaplan GMAT Premier Program 2009 Edition.pdf [13.53 MB]
  Manhattan GMAT Elluminate Live Online Classes.pdf [208 KB]
  Manhattan GMAT Foundations of GMAT Math 5th Edition.pdf [18.2 MB]
  Manhattan GMAT Foundations of GMAT Verbal 5th Edition.pdf [16.2 MB]
  Manhattan GMAT Guide 0-GMAT Roadmap 5th Edition.pdf [8.64 MB]
  Manhattan GMAT Guide 1-Fractions, Decimals & Percents 5th Edition.pdf [4.16 MB]
  Manhattan GMAT Guide 2-Algebra 5th Edition.pdf [5.5 MB]
  Manhattan GMAT Guide 3-Word Problems 5th Edition.pdf [4.78 MB]
  Manhattan GMAT Guide 4-Geometry 5th Edition.pdf [4.26 MB]
  Manhattan GMAT Guide 5-Number Properties 5th Edition.pdf [4.64 MB]
  Manhattan GMAT Guide 6-Critical Reasoning 5th Edition.pdf [11.32 MB]
  Manhattan GMAT Guide 7-Reading Comprehension 5th Edition.pdf [6.02 MB]
  Manhattan GMAT Guide 8-Sentence Correction 5th Edition.pdf [11.5 MB]
  Manhattan GMAT Guide 9-Integrated Reasoning & Essay 5th Edition.pdf [5.17 MB]
  Manhattan GMAT Prep - Critical Reasoning & Reading Comprehension.pdf [13.93 MB]
  Manhattan GMAT Prep - Fractions, Decimals, and Percents.pdf [8.18 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 01 - The Number Properties Guide 4th Edition.pdf [3.48 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 02 - The Fractions, Decimals, and Percents Guide 4th Edition.pdf [1.84 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 03 - The Equations, Inequalities, and VICs Guide 4th Edition.pdf [3.22 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 04 - The Word Translations Guide 4th Edition.pdf [3.53 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 05 - The Geometry Guide 4th Edition.pdf [1.76 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 06 - The Critical Reasoning Guide 4th Edition.pdf [3.94 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 07 - The Reading Comprehension Guide 4th Edition.pdf [2.78 MB]
  Manhattan GMAT The New Standard Guide 08 - The Sentence Correction Guide 4th Edition.pdf [5.94 MB]
  McGraw-Hill's GMAT 6 Practice Tests 2008 Edition.pdf [2.69 MB]
  Peterson's Writing Skills for the GRE & GMAT Test.pdf [6.96 MB]
  The GMAT For Dummies 5th Edition.pdf [2.16 MB]
  The Official Guide for GMAT Quantitative Review 1st Edition.pdf [10.81 MB]
  The Official Guide for GMAT Quantitative Review 2015.pdf [9.52 MB]
  The Official Guide for GMAT Quantitative Review 2nd Edition.pdf [66.13 MB]
  The Official Guide for GMAT Review 12th Edition.pdf [6.45 MB]
  The Official Guide for GMAT Review 2015.pdf [11.66 MB]
  The Official Guide for GMAT Verbal Review 2015.pdf [2.3 MB]
  The Official Guide for GMAT Verbal Review 2nd Edition.pdf [56.49 MB]
  The Princeton Review Cracking the GMAT 2009 Edition.pdf [17.56 MB]
  Thomson - Arco Master The GMAT 2007.pdf [9.33 MB]
  Turbocharge Your GMAT Sentence Correction Guide.pdf [401.49 KB]
  Winner's Guide to GMAT Grammar & Sentence Correction 2007 Edition.pdf [1.28 MB]
   

Share This Page