DVD eBook Interactions/Mosaic 4th Edition e-Course The Complete Series

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Jan 25, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Interactions-Mosaic 4th Edition 4 Levels
  Student's Book + Teacher's Manual + Audio CDs
  49 Files | 2,0 GB | Year 2001
  --------------​
  Bộ giáo trình 18 cuốn: INTERACTIONS 1, INTERACTIONS 2, INTERACTIONS ACCESS, MOSAIC 1, MOSAIC 2 gồm cả 5 kỹ năng Grammar, Writing, Reading, Listening/Speaking của Nhà xuất bản McGraw-Hill (Mc Graw-Hill Education). Sách được biên soạn rất hiện đại, với những phương pháp thực hành hiệu quả nhất, nội dung đầy tính học thuật giúp người học cách tổ chức thông tin, kích thích nhớ lại kiến thức đã học, đặc biệt là tương tác với người khác: các hoạt động đội, nhóm và cả lớp học. Qua quá trình này, người học sẽ nhận ra mình còn yếu kém chỗ nào và mạnh dạn hơn trong việc sử dụng những gì mình đã học.
  Code:
  01  McGraw-Hill - Interactions 1 Listening and Speaking Silver Edition CD1.rar  55.38 MB
  02  McGraw-Hill - Interactions 1 Listening and Speaking Silver Edition CD2.rar  51.03 MB
  03  McGraw-Hill - Interactions 1 Listening and Speaking Silver Edition CD3.rar  32.18 MB
  04  McGraw-Hill - Interactions 1 Listening and Speaking Silver Edition CD4.rar  36.01 MB
  05  McGraw-Hill - Interactions 1 Listening and Speaking Silver Edition CD5.rar  32.24 MB
  06  McGraw-Hill - Interactions 1 Listening and Speaking Silver Edition.pdf  29.33 MB
  07  McGraw-Hill - Interactions 1 Writing Process Book.pdf  5.72 MB
  08  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 4th Edition CD1.rar  54.94 MB
  09  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 4th Edition CD2.rar  44.68 MB
  10  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 4th Edition CD3.rar  48.89 MB
  11  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 4th Edition CD4.rar  34.29 MB
  12  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 4th Edition CD5.rar  53.40 MB
  13  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 4th Edition CD6.rar  32.13 MB
  14  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 4th Edition.pdf  20.71 MB
  15  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking 6th Edition Teacher's Manual.pdf  19.33 MB
  16  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking Silver Edition CD1.rar  54.95 MB
  17  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking Silver Edition CD2.rar  44.97 MB
  18  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking Silver Edition CD3.rar  48.90 MB
  19  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking Silver Edition CD4.rar  34.29 MB
  20  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking Silver Edition CD5.rar  44.05 MB
  21  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening and Speaking Silver Edition CD6.rar  32.16 MB
  22  McGraw-Hill - Interactions 2 Listening-Speaking Teacher's Manual with Tests Sixth Edition.pdf  19.33 MB
  23  McGraw-Hill - Interactions 2 Reading Silver Edition CD1.rar  43.59 MB
  24  McGraw-Hill - Interactions 2 Reading Silver Edition CD2.rar  48.42 MB
  25  McGraw-Hill - Interactions 2 Reading Silver Edition.pdf  75.91 MB
  26  McGraw-Hill - Interactions 2 Writing Gold Edition.pdf  74.91 MB
  27  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening and Speaking Silver Edition CD1.rar  62.65 MB
  28  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening and Speaking Silver Edition CD2.rar  59.92 MB
  29  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening and Speaking Silver Edition CD3.rar  60.14 MB
  30  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening and Speaking Silver Edition CD4.rar  66.21 MB
  31  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening and Speaking Silver Edition CD5.rar  67.55 MB
  32  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening and Speaking Silver Edition CD6.rar  42.01 MB
  33  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening and Speaking Silver Edition.pdf  135.42 MB
  34  McGraw-Hill - Mosaic 1 Listening-Speaking Teacher's Manual with Tests Sixth Edition.pdf  22.44 MB
  35  McGraw-Hill - Mosaic 1 Reading Silver Edition.pdf  20.46 MB
  36  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking 4th Edition CD1.rar  47.24 MB
  37  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking 4th Edition CD2.rar  61.62 MB
  38  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking 4th Edition CD3.rar  63.74 MB
  39  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking 4th Edition CD4.rar  55.74 MB
  40  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking 4th Edition CD5.rar  55.42 MB
  41  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking 4th Edition CD6.rar  51.76 MB
  42  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking 4th Edition.pdf  17.24 MB
  43  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking Silver Edition CD1.rar  47.14 MB
  44  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking Silver Edition CD2.rar  61.05 MB
  45  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking Silver Edition CD3.rar  57.38 MB
  46  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking Silver Edition CD4.rar  55.97 MB
  47  McGraw-Hill - Mosaic 2 Listening and Speaking Silver Edition CD5.rar  55.65 MB
  48  McGraw-Hill - Mosaic 2 Reading Silver Edition.pdf  18.51 MB
  49  McGraw-Hill - Mosaic 2 Reading Teacher's Manual with Tests Sixth Edition.pdf  10.70 MB
  50  McGraw-Hill - Mosaic 2 Writing Teacher's Edition with Tests Silver Edition.pdf  12.40 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1Jf4XrZU188hmHTKsQiDkv9EHYBg8jggm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 18, 2020

Share This Page