DVD eBook New TOEIC 4n4 4 Levels The Complete Series

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by toan247, Jun 16, 2018.

 1. toan247

  toan247 Member

  [​IMG]DVD eBook New TOEIC 4n4 4 Levels
  520-620-730-860 Levels
  8 Files | 400 MB
  -------------​
  Trên đây là một ngày bình thường của những người học TOEIC là nhân viên trong các công ty. Những người này đã mua rất nhiều sách TOEIC và tự học ở nhà nhằm mục đích phát triển bản thân hoặc thi lấy chứng chỉ quốc tế với điểm cao để thăng tiến, v.v. nhưng khó khăn lớn nhất đối với họ chính là không có thời gian. “New TOEIC 4n4 giúp khắc phục điểm yếu chỉ trong 4 tuần” là quyển sách TOEIC phân loại điểm số được xuất bản dành cho những người bận rộn như vậy. Quyển sách này sẽ giúp giải quyết 4 điểm yếu lớn chỉ trong 4 tuần cho những người bận rộn khi học TOEIC.
  • In Detail
  Code:
  01  New TOEIC 4n4 520 Level CD.rar  60.95 MB
  02  New TOEIC 4n4 520 Level.pdf  149.25 MB
  03  New TOEIC 4n4 620 Level CD.rar  57.70 MB
  04  New TOEIC 4n4 620 Level.pdf  31.37 MB
  05  New TOEIC 4n4 730 Level CD.rar  65.44 MB
  06  New TOEIC 4n4 730 Level.pdf  31.75 MB
  07  New TOEIC 4n4 860 Level CD.rar  65.90 MB
  08  New TOEIC 4n4 860 Level.pdf  40.67 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/16qTK9ZpJUNS7nRBXw5DDkYzYdCQjSSbY
   
  Last edited by a moderator: Jun 17, 2018

Share This Page