DVD eBook Oxford Practice Tests for the TOEIC Test 2 Levels

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by quang6721, Jun 15, 2018.

 1. quang6721

  quang6721 New Member

  [​IMG]
  DVD eBook Oxford Practice Tests for the TOEIC Test 2 Levels
  Test Book + Audio CDs + With Keys
  10 Files | 400 MB
  ------------​
  TOEIC là chữ viết tắt của Test of English for International Communication là một kỳ thi trắc nghiệm tiếng Anh trong Giao Tiếp Quốc Tế, nhằm kiểm tra trình độ tiếng Anh dành cho những học viên có tiếng mẹ đẻ không phải là Anh ngữ. Chứng chỉ TOEIC do Viện Kiểm Định Giáo Dục Mỹ ETS cấp, điểm thi TOEIC thể hiện năng lực giao tiếp tiếng Anh trong môi trường làm việc. Kỳ thi này không đòi hỏi vốn kiến thức hay từ vựng chuyên biệt, mà chỉ nhằm đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Anh trong hoạt động giao tiếp hàng ngày.
  Code:
  01  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD1.rar  37.57 MB
  02  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD2.rar  38.04 MB
  03  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD3.rar  38.60 MB
  04  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD4.rar  36.61 MB
  05  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 with key.pdf  21.29 MB
  06  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1&2 Online.rar  58.67 MB
  07  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD1.rar  35.37 MB
  08  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD2.rar  35.64 MB
  09  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD3.rar  35.96 MB
  10  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD4.rar  36.08 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1bpiC_Msoq0CWGVqbJnwogtYsXt3uoAJU
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Dec 29, 2020

Share This Page