DVD eBook Oxford YLE Tests ● Starters ● Movers ● The Complete Series

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by Nminhanh25, Jun 18, 2018.

 1. Nminhanh25

  Nminhanh25 Member

  [​IMG]
  DVD eBook Oxford YLE Tests 3 Levels
  Student's Book + Teacher's Book + Audio CDs
  9 Files | 282 MB | Year 2007
  -----------------​
  Bộ đề thi Oxford YLE Tests gồm 3 cuốn tương ứng với 3 trình độ Starters, Movers, Flyers. Mỗi cuốn gồm 4 đề thi theo đúng format chuẩn của Cambridge. Cuối mỗi cuốn là danh sách từ vựng cần học cho level đó, thuận tiện cho việc ôn tập của các bé. Đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời giúp các bé xây dựng kĩ năng ngoại ngữ và tiếp bước cho quá trình học Tiếng Anh nâng cao sau này.
  Code:
  01  Oxford - YLE Tests Flyers Student's Book CD.rar  52.53 MB
  02  Oxford - YLE Tests Flyers Student's Book.pdf  53.87 MB
  03  Oxford - YLE Tests Flyers Teacher's Book.pdf  25.36 MB
  04  Oxford - YLE Tests Movers Student's Book CD.rar  61.34 MB
  05  Oxford - YLE Tests Movers Student's Book.pdf  31.33 MB
  06  Oxford - YLE Tests Movers Teacher's Book.pdf  15.94 MB
  07  Oxford - YLE Tests Starters Student's Book CD.zip  34.28 MB
  08  Oxford - YLE Tests Starters Student's Book.pdf  5.79 MB
  09  Oxford - YLE Tests Starters Teacher's Book.pdf  2.26 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1TXP6yMACDnRdzwoxPq_09qf5BF_CRh-g
   
  Last edited by a moderator: Jan 22, 2021

Share This Page