DVD eBook PET Books - Cambridge English Preliminary

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Jul 30, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook PET Books
  Tổng Hợp Các Giáo Trình Học & Luyện Thi PET
  54 Files | 3,0 GB
  --------------​
  PET (Preliminary English Test) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cấp (B1) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR-Common European Framework of Reference for Languages). PET là chứng chỉ có giá trị cho người học sử dụng cho mục đích làm việc, đi du học hay phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế. Bài thi PET bao gồm 4 kỹ năng – Đọc, Viết, Nghe và Nói, sử dụng các ngữ liệu từ đời sống hàng ngày. Bài thi phát triển các kỹ năng thực tế, thường được sử dụng phổ biến với các công việc quản lý, thư ký, văn phòng và trong nhiều ngành công nghiệp như du lịch – yêu cầu giao tiếp với người bản ngữ cao.
  • In Detail
  Code:
  1  Cambridge - Exams Extra PET CDROM.rar  26.79 MB
  2  Cambridge - Exams Extra PET Student's Book CDROM.nrg  49.26 MB
  3  Cambridge - Exams Extra PET with Answers CD1.rar  56.48 MB
  4  Cambridge - Exams Extra PET with Answers CD1.zip  56.94 MB
  5  Cambridge - Exams Extra PET with Answers CD2.rar  57.76 MB
  6  Cambridge - Exams Extra PET with Answers CD2.zip  58.40 MB
  7  Cambridge - Exams Extra PET with Answers.pdf  41.52 MB
  8  Cambridge - PET Direct Teacher's Book CD.rar  61.73 MB
  9  Cambridge - PET Direct Teacher's Book.pdf  35.96 MB
  10  Cambridge English Complete PET 2010 CD-ROM.rar  67.74 MB
  11  Cambridge English Complete PET 2010 Practice Test CD.rar  20.09 MB
  12  Cambridge English Complete PET 2010 Practice Test.pdf  7.68 MB
  13  Cambridge English Complete PET 2010 Student's Book CD1.rar  67.42 MB
  14  Cambridge English Complete PET 2010 Student's Book CD2.rar  70.55 MB
  15  Cambridge English Complete PET 2010 Student's Book.pdf  101.50 MB
  16  Cambridge English Complete PET 2010 Teacher's Book.pdf  60.90 MB
  17  Cambridge English Complete PET 2010 Workbook CD.rar  29.02 MB
  18  Cambridge English Complete PET 2010 Workbook with key.pdf  27.18 MB
  19  Cambridge English Complete PET 2014 Workbook CD.rar  43.56 MB
  20  Cambridge English Complete PET 2014 Workbook.pdf  34.49 MB
  21  Express - Practice Tests for The PET Student's Book CD1.zip  21.63 MB
  22  Express - Practice Tests for The PET Student's Book CD2.zip  22.40 MB
  23  Express - Practice Tests for The PET Student's Book CD3.zip  22.45 MB
  24  Express - Practice Tests for The PET Student's Book CD4.zip  21.73 MB
  25  Express - Practice Tests for The PET Student's Book.pdf  10.90 MB
  26  Longman - PET for Schools Level B1 Handbook for Teachers CD.zip  23.99 MB
  27  Longman - PET for Schools Level B1 Handbook for Teachers.pdf  2.47 MB
  28  Longman - PET Practice Tests Plus 1 Student's Book CD1.zip  98.11 MB
  29  Longman - PET Practice Tests Plus 1 Student's Book CD2.zip  79.43 MB
  30  Longman - PET Practice Tests Plus 1 Student's Book CD3.zip  80.80 MB
  31  Longman - PET Practice Tests Plus 1 Student's Book.pdf  17.69 MB
  32  Longman - PET Practice Tests Plus 2 Student's Book CD1.zip  43.06 MB
  33  Longman - PET Practice Tests Plus 2 Student's Book CD2.zip  36.39 MB
  34  Longman - PET Practice Tests Plus 2 Student's Book CD3.zip  35.45 MB
  35  Longman - PET Practice Tests Plus 2 Student's Book.PDF  40.42 MB
  36  Macmillan - Ready for PET Course Book CD1.rar  36.22 MB
  37  Macmillan - Ready for PET Course Book CD2.rar  45.53 MB
  38  Macmillan - Ready for PET Course Book CDROM.iso  83.16 MB
  39  Macmillan - Ready for PET Course Book with Key.pdf  33.97 MB
  40  Macmillan - Ready for PET.pdf  19.29 MB
  41  Oxford - PET Practice Tests.pdf  13.81 MB
  42  Oxford - PET Result Progress Test.zip  0.17 MB
  43  Oxford - PET Result Student's Book Answer Key.pdf  0.38 MB
  44  Oxford - PET Result Student's Book CD.zip  64.34 MB
  45  Oxford - PET Result Student's Book.pdf  58.21 MB
  46  Oxford - PET Result Teacher's Book Audioscripts.pdf  0.14 MB
  47  Oxford - PET Result Teacher's DVD.avi  540.29 MB
  48  Oxford - PET Result Test Online Audio.zip  17.63 MB
  49  Oxford - PET Result Test Online Book.zip  2.84 MB
  50  Oxford - PET Result Unit Tests with key.zip  0.66 MB
  51  Oxford - PET Result Using a Dictionary for Exams.pdf  17.53 MB
  52  Oxford - PET Result Worbook Resource Pack CD.zip  21.48 MB
  53  Oxford - PET Result Worbook Resource Pack with key.pdf  29.01 MB
  54  Oxford - PET Result Writing & Speaking Assessment Booklet.pdf  11.33 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1APr6Dp93gxKYfeWSl7EjT3lvJPz-JqgB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 17, 2018
  zipsonjoker likes this.

Share This Page