DVD eBook Preparation Series for the New TOEIC Test 4th Edition 4 Levels

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by samluu444, Jun 15, 2018.

 1. samluu444

  samluu444 New Member

  [​IMG]
  DVD eBook Preparation Series for the New TOEIC Test 4th Edition 4 Levels
  Introductory + Intermediate + Advanced + Practice Tests
  35 Files | 1,5 GB | Year 2011
  ----------------​
  Longman Preparation Series for the New Toeic Test được viết bởi tác giả Lin Lougheed, đây là cuốn tài liệu học tiếng Anh và luyện thi TOEIC rất hay, nó cung cấp cho người học những phương pháp, kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao trong kỳ thi Toeic. Các phương pháp và kỹ năng làm bài từng bước một, từ cơ bản tới nâng cao, từ dễ đến khó, từ 1 người không biết gì về Toiec, nếu chịu khó học thì sẽ có được điểm số cao trong kỳ thi TOEIC. Bộ sách này có bốn cấp độ, tương đương với 4 quyển chính:
  • In Detail
  Code:
  01  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition Answer Keys.pdf  7.34 MB
  02  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD1.rar  22.32 MB
  03  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD2.rar  32.34 MB
  04  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD3.rar  26.42 MB
  05  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD4.rar  27.11 MB
  06  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD5.rar  26.29 MB
  07  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition.pdf  81.39 MB
  08  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD1.rar  29.39 MB
  09  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD2.rar  29.65 MB
  10  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD3.rar  35.51 MB
  11  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD4.rar  25.83 MB
  12  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD5.rar  23.95 MB
  13  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD6.rar  24.63 MB
  14  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition.pdf  36.25 MB
  15  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD1.rar  33.33 MB
  16  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD2.rar  30.29 MB
  17  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD3.rar  44.76 MB
  18  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD4.rar  45.93 MB
  19  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD5.rar  27.77 MB
  20  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD6.rar  27.37 MB
  21  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD7.rar  28.08 MB
  22  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition.pdf  100.30 MB
  23  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 5th Edition.pdf  88.88 MB
  24  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD1.rar  27.24 MB
  25  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD2.rar  39.78 MB
  26  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD3.rar  27.80 MB
  27  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD4.rar  28.18 MB
  28  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD5.rar  25.10 MB
  29  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition.pdf  43.03 MB
  30  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD1.rar  36.75 MB
  31  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD2.rar  41.48 MB
  32  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD3.rar  30.31 MB
  33  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD4.rar  28.22 MB
  34  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD5.rar  26.70 MB
  35  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition.pdf  38.82 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1mk0Z7dnNyzFfO9U3T93IXo_FhCtQzSvW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 17, 2018

Share This Page