DVD eBook TOEIC Books - Test of English for International Communication

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Oct 20, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook TOEIC Books
  Test of English for International Communication
  166 Files | 8,0 GB
  ----------​
  Cục Trắc nghiệm Giáo dục (Educational Testing Service - ETS) Hoa Kỳ đã phát triển chương trình trắc nghiệm TOEIC dựa trên cơ sở tiền thân của nó là chương trình trắc nghiệm TOEFL, theo một đề nghị từ Liên đoàn Tổ chức Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) kết hợp với Bộ Công thương Quốc tế Nhật Bản (MITI) (nay là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI). Báo Asahi Shimbun đã phỏng vấn Yasuo Kitaoka, nhân vật trung tâm của đội ngũ có ý tưởng về chương trình trắc nghiệm TOEIC này. Do đó chương trình trắc nghiệm TOEIC có thể được xem là một chương trình lai Mỹ-Nhật. Kì thi này được lập ra nhằm đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh của các đối tượng sử dụng ngôn ngữ này như một ngoại ngữ. Trước đây, chỉ có các công ty tập đoàn mới cần đến kì thi TOEIC, nhưng kì thi này hiện đã được phổ biến đối với các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vì điểm số TOEIC đóng vai trò quan trọng trong việc họ có được tuyển dụng hay không. Cần chú ý là chứng chỉ TOEIC chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm.
  • In Detail
  Code:
  001  100 TOEIC Preparation Tests.pdf  ,65 MB
  002  30 Days to the TOEIC Test CD1.rar  39,20 MB
  003  30 Days to the TOEIC Test CD2.rar  38,30 MB
  004  30 Days to the TOEIC Test.pdf  22,01 MB
  005  Achieve TOEIC Bridge Test Preparation Guide CD.rar  26,72 MB
  006  Achieve TOEIC Bridge Test Preparation Guide.pdf  33,13 MB
  007  Barron's 600 Essentail Words for the TOEIC 3rd Edition CD1.rar  63,21 MB
  008  Barron's 600 Essentail Words for the TOEIC 3rd Edition CD2.rar  63,89 MB
  009  Barron's 600 Essentail Words for the TOEIC 3rd Edition.pdf  123,70 MB
  010  Barron's 600 Essentail Words for the TOEIC 50 Vocabulary Building Lessons CD1.rar  47,85 MB
  011  Barron's 600 Essentail Words for the TOEIC 50 Vocabulary Building Lessons CD2.rar  48,20 MB
  012  Barron's 600 Essentail Words for the TOEIC 50 Vocabulary Building Lessons.pdf  46,61 MB
  013  Barron's How to Prepare for the TOEIC Test 3rd Edition CD1.rar  24,43 MB
  014  Barron's How to Prepare for the TOEIC Test 3rd Edition CD2.rar  34,26 MB
  015  Barron's How to Prepare for the TOEIC Test 3rd Edition CD3.rar  34,99 MB
  016  Barron's How to Prepare for the TOEIC Test 3rd Edition CD4.rar  35,92 MB
  017  Barron's How to Prepare for the TOEIC Test 3rd Edition.rar  9,06 MB
  018  Based on TOEIC Bridge - STEP by STEP Toward Receptive Skills Upper-Intermediate.pdf  9,25 MB
  019  Big Step Toeic 1 by Le Huy Lam CD.rar  18,63 MB
  020  Big Step Toeic 1 by Le Huy Lam.pdf  37,77 MB
  021  Big Step Toeic 2 by Le Huy Lam CD.rar  25,28 MB
  022  Big Step Toeic 2 by Le Huy Lam.pdf  21,84 MB
  023  Big Step Toeic 3 by Le Huy Lam CD.rar  75,55 MB
  024  Big Step Toeic 3 by Le Huy Lam.rar  5,38 MB
  025  Cambridge - Target Score Student's Book with Test Pack 2nd Edition CD1.rar  31,69 MB
  026  Cambridge - Target Score Student's Book with Test Pack 2nd Edition CD2.rar  30,11 MB
  027  Cambridge - Target Score Student's Book with Test Pack 2nd Edition CD3.rar  19,06 MB
  028  Cambridge - Target Score Student's Book with Test Pack 2nd Edition.pdf  18,22 MB
  029  Cambridge - Target Score Teacher's Book 2nd Edition.pdf  10,54 MB
  030  Compass - Beginning TOEIC Test-taking Skills Very Easy TOEIC Book 2nd Edition CD1.rar  42,46 MB
  031  Compass - Beginning TOEIC Test-taking Skills Very Easy TOEIC Book 2nd Edition CD2.rar  43,92 MB
  032  Compass - Beginning TOEIC Test-taking Skills Very Easy TOEIC Book 2nd Edition.PDF  141,85 MB
  033  Compass - Building TOEIC Test-taking Skills Starter TOEIC 3rd Edition CD1.rar  74,64 MB
  034  Compass - Building TOEIC Test-taking Skills Starter TOEIC 3rd Edition CD2.rar  73,20 MB
  035  Compass - Building TOEIC Test-taking Skills Starter TOEIC 3rd Edition CD3.rar  56,39 MB
  036  Compass - Building TOEIC Test-taking Skills Starter TOEIC 3rd Edition.pdf  15,52 MB
  037  Compass - Developing Skills for the TOEIC Test CD1.zip  114,18 MB
  038  Compass - Developing Skills for the TOEIC Test CD2.zip  112,79 MB
  039  Compass - Developing Skills for the TOEIC Test CD3.zip  89,81 MB
  040  Compass - Developing Skills for the TOEIC Test.pdf  21,11 MB
  041  Compass - Mastering TOEIC Test-taking Skills TOEIC Analyst 2nd Edition CD1.zip  50,33 MB
  042  Compass - Mastering TOEIC Test-taking Skills TOEIC Analyst 2nd Edition CD2.zip  29,46 MB
  043  Compass - Mastering TOEIC Test-taking Skills TOEIC Analyst 2nd Edition CD3.zip  29,49 MB
  044  Compass - Mastering TOEIC Test-taking Skills TOEIC Analyst 2nd Edition.pdf  21,24 MB
  045  Compass - Step by Step TOEIC Bridge 1A Student's Book CD.rar  39,11 MB
  046  Compass - Step by Step TOEIC Bridge 1A Transcript & Answer Key.pdf  ,18 MB
  047  Compass - Step by Step TOEIC Bridge 1B Reading Student's Book CD.rar  40,87 MB
  048  Compass - Step by Step TOEIC Bridge 1B Reading Student's Book.pdf  24,99 MB
  049  Compass - Step by Step TOEIC Bridge 1B Transcript & Answer Key.pdf  ,19 MB
  050  Compass - Upgrading TOEIC Test-taking Skills Target TOEIC 2nd Edition CD1.zip  7,39 MB
  051  Compass - Upgrading TOEIC Test-taking Skills Target TOEIC 2nd Edition CD2.zip  7,71 MB
  052  Compass - Upgrading TOEIC Test-taking Skills Target TOEIC 2nd Edition CD3.zip  7,45 MB
  053  Compass - Upgrading TOEIC Test-taking Skills Target TOEIC 2nd Edition CD4.zip  7,30 MB
  054  Compass - Upgrading TOEIC Test-taking Skills Target TOEIC 2nd Edition CD5.zip  7,38 MB
  055  Compass - Upgrading TOEIC Test-taking Skills Target TOEIC 2nd Edition CD6.zip  7,06 MB
  056  Compass - Upgrading TOEIC Test-taking Skills Target TOEIC 2nd Edition.pdf  20,44 MB
  057  Cracking the TOEIC Exam New Edition CD1.rar  14,33 MB
  058  Cracking the TOEIC Exam New Edition CD2.rar  14,91 MB
  059  Cracking the TOEIC Exam New Edition.pdf  62,44 MB
  060  Hackers TOEIC Listening CD1.zip  133,46 MB
  061  Hackers TOEIC Listening CD2.zip  267,34 MB
  062  Hackers TOEIC Listening.pdf  196,58 MB
  063  Hackers TOEIC Reading.pdf  73,65 MB
  064  Heinle - Complete Guide to the TOEIC Test 3rd Edition CD1.rar  26,51 MB
  065  Heinle - Complete Guide to the TOEIC Test 3rd Edition CD2.rar  26,49 MB
  066  Heinle - Complete Guide to the TOEIC Test 3rd Edition CD3.rar  20,43 MB
  067  Heinle - Complete Guide to the TOEIC Test 3rd Edition CD4.rar  18,44 MB
  068  Heinle - Complete Guide to the TOEIC Test 3rd Edition CD5.rar  20,08 MB
  069  Heinle - Complete Guide to the TOEIC Test 3rd Edition.pdf  57,69 MB
  070  Heinle - Complete Guide to the TOEIC Test Audio Script & Answer Key 3rd Edition.pdf  ,41 MB
  071  Longman - New Real TOEIC Actual Tests For Listening Comprehension CD.rar  212,45 MB
  072  Longman - New Real TOEIC Actual Tests For Listening Comprehension.pdf  119,31 MB
  073  Longman - New Real TOEIC Actual Tests for Reading Comprehension CD.rar  81,41 MB
  074  Longman - New Real TOEIC Actual Tests For Reading Comprehension.pdf  36,63 MB
  075  Longman - New Real TOEIC Full Actual Tests LC+RC CD.rar  194,56 MB
  076  Longman - New Real TOEIC Full Actual Tests LC+RC.pdf  34,40 MB
  077  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition Answer Keys.pdf  7,34 MB
  078  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD1.rar  22,32 MB
  079  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD2.rar  32,34 MB
  080  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD3.rar  26,42 MB
  081  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD4.rar  27,11 MB
  082  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition CD5.rar  26,29 MB
  083  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 3rd Edition.pdf  81,39 MB
  084  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD1.rar  29,39 MB
  085  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD2.rar  29,65 MB
  086  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD3.rar  35,51 MB
  087  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD4.rar  25,83 MB
  088  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD5.rar  23,95 MB
  089  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition CD6.rar  24,63 MB
  090  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced 4th Edition.pdf  36,25 MB
  091  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD1.rar  33,33 MB
  092  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD2.rar  30,29 MB
  093  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD3.rar  44,76 MB
  094  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD4.rar  45,93 MB
  095  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD5.rar  27,77 MB
  096  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD6.rar  27,37 MB
  097  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition CD7.rar  28,08 MB
  098  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate 4th Edition.pdf  100,30 MB
  099  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD1.rar  27,24 MB
  100  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD2.rar  39,78 MB
  101  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD3.rar  27,80 MB
  102  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD4.rar  28,18 MB
  103  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition CD5.rar  25,10 MB
  104  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory 4th Edition.pdf  43,03 MB
  105  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD1.rar  36,75 MB
  106  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD2.rar  41,48 MB
  107  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD3.rar  30,31 MB
  108  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD4.rar  28,22 MB
  109  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition CD5.rar  26,70 MB
  110  Longman - Preparation Series for the New TOEIC Test More Practice Tests 4th Edition.pdf  38,82 MB
  111  Mozilge New TOEIC Actual Test Part 5-6.pdf  39,56 MB
  112  New TOEIC 4n4 520 Level CD.rar  60,95 MB
  113  New TOEIC 4n4 520 Level.pdf  149,25 MB
  114  New TOEIC 4n4 620 Level CD.rar  57,70 MB
  115  New TOEIC 4n4 620 Level.pdf  31,37 MB
  116  New TOEIC 4n4 730 Level CD.rar  65,44 MB
  117  New TOEIC 4n4 730 Level.pdf  31,75 MB
  118  New TOEIC 4n4 860 Level CD.rar  65,90 MB
  119  New TOEIC 4n4 860 Level.pdf  40,67 MB
  120  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD1.rar  37,57 MB
  121  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD2.rar  38,04 MB
  122  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD3.rar  38,60 MB
  123  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 CD4.rar  36,61 MB
  124  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1 with key.pdf  21,29 MB
  125  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 1&2 Online.rar  58,67 MB
  126  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD1.rar  35,37 MB
  127  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD2.rar  35,64 MB
  128  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD3.rar  35,96 MB
  129  Oxford - Practice Tests for the TOEIC Test 2 CD4.rar  36,08 MB
  130  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test New Edition CD1.rar  38,20 MB
  131  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test New Edition CD2.rar  32,38 MB
  132  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test New Edition.pdf  37,41 MB
  133  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test Practice Test-1 New Edition.pdf  24,50 MB
  134  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test Practice Test-1 Tapescripts New Edition.pdf  ,05 MB
  135  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test Practice Test-2 New Edition.pdf  24,28 MB
  136  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test Practice Test-2 Tapescripts New Edition.pdf  ,05 MB
  137  Oxford - Preparation Course for the TOEIC Test Tapescripts New Edition.rar  ,19 MB
  138  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Practice Test 1 CD.zip  14,66 MB
  139  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Practice Test 1.pdf  6,38 MB
  140  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Practice Test 2 CD.zip  14,71 MB
  141  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Practice Test 2.pdf  6,22 MB
  142  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Test Answer Key.pdf  7,87 MB
  143  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Test CD1.zip  20,62 MB
  144  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Test CD2.zip  20,77 MB
  145  Oxford - Tactics for TOEIC Listening and Reading Test.pdf  17,25 MB
  146  Oxford - Tactics for TOEIC Speaking and Writing Sample Tests.pdf  ,88 MB
  147  Oxford - Tactics for TOEIC Speaking and Writing Tests CD1.rar  47,72 MB
  148  Oxford - Tactics for TOEIC Speaking and Writing Tests CD2.rar  45,54 MB
  149  TOEIC Grammar.pdf  10,89 MB
  150  TOEIC Mastery Version 1.2 CDROM.rar  66,71 MB
  151  Tomato TOEIC Compact Part 1&2 CD.rar  135,68 MB
  152  Tomato TOEIC Compact Part 1&2.pdf  84,77 MB
  153  Tomato TOEIC Compact Part 3&4 CD.rar  29,68 MB
  154  Tomato TOEIC Compact Part 3&4.pdf  17,49 MB
  155  Tomato TOEIC Compact Part 5 & 6.pdf  175,19 MB
  156  Tomato TOEIC Compact Part 7.pdf  66,67 MB
  157  Tomato TOEIC Compact Reading.pdf  39,40 MB
  158  Tự Luyện TOEIC 900A Audio CD.rar  224,47 MB
  159  Tự Luyện TOEIC 900A.pdf  19,09 MB
  160  Tự Luyện TOEIC 900B Audio CD.rar  296,38 MB
  161  Tự Luyện TOEIC 900B Listening Answer Key.pdf  29,06 MB
  162  Tự Luyện TOEIC 900B Reading Key.pdf  18,45 MB
  163  Tự Luyện TOEIC 900B.pdf  25,27 MB
  164  Tự Luyện TOEIC 900C Audio CD.rar  254,60 MB
  165  Tự Luyện TOEIC 900C Keys.pdf  12,09 MB
  166  Tự Luyện TOEIC 900C.pdf  14,85 MB
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1iV0qmyWtLN59VA4HBNg1pp90GUJjgFgw
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Jun 17, 2018

Share This Page