DVD eBook Trọn Bộ Giáo Trình Chuẩn HSK 1+2+3+4+5+6 [Hoa-Việt]

Discussion in 'Combo Tiếng Nhật' started by trieuuann, Dec 6, 2021.

 1. trieuuann

  trieuuann Guest

  [​IMG]
  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Levels
  Student's Book + Workbook + Audio CDs
  54 Files | 3,5 GB | Hoa-Việt
  -----------
  Giáo trình chuẩn HSK có thể nói là bộ giáo trình có tầm ảnh hưởng rộng lớn và có uy tín nhất hiện nay, khi nó được chính Viện Khổng Tử và một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc là trường đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phối hợp thực hiện việc biên soạn, thiết kế và xuất bản. Với những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung, nếu vẫn còn thấy quá mơ hồ và cảm thấy không yên tâm trong việc chọn lựa một bộ giáo trình chuẩn, uy tín, chất lượng cao trong hằng hà sa số giáo trình học tiếng Trung thì bạn có thể yên tâm mà chọn bộ Giáo trình chuẩn HSK này.
  Code:
  01  Giáo Trình Chuẩn HSK 1-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [78.33 MB]
  02  Giáo Trình Chuẩn HSK 1-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 137 Trang.pdf [20.68 MB]
  03  Giáo Trình Chuẩn HSK 1-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 34 Trang.pdf [9.01 MB]
  04  Giáo Trình Chuẩn HSK 1-Sách Học (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [28.91 MB]
  05  Giáo Trình Chuẩn HSK 1-Sách Học (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 144 Trang.pdf [24.99 MB]
  06  Giáo Trình Chuẩn HSK 1-Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 6 Trang.pdf [1.61 MB]
  07  Giáo Trình Chuẩn HSK 2-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [100.81 MB]
  08  Giáo Trình Chuẩn HSK 2-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 169 Trang.pdf [26.51 MB]
  09  Giáo Trình Chuẩn HSK 2-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 34 Trang.pdf [7.94 MB]
  10  Giáo Trình Chuẩn HSK 2-Sách Học (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [31.34 MB]
  11  Giáo Trình Chuẩn HSK 2-Sách Học (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 144 Trang.pdf [23.05 MB]
  12  Giáo Trình Chuẩn HSK 2-Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 10 Trang.pdf [2.45 MB]
  13  Giáo Trình Chuẩn HSK 3-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [197.18 MB]
  14  Giáo Trình Chuẩn HSK 3-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 169 Trang.pdf [28.3 MB]
  15  Giáo Trình Chuẩn HSK 3-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 67 Trang.pdf [18.39 MB]
  16  Giáo Trình Chuẩn HSK 3-Sách Học (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [58.74 MB]
  17  Giáo Trình Chuẩn HSK 3-Sách Học (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 208 Trang.pdf [29.94 MB]
  18  Giáo Trình Chuẩn HSK 3-Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 41 Trang.pdf [11.23 MB]
  19  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Hạ (NXB Tổng Hợp 2017) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [115.88 MB]
  20  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Hạ (NXB Tổng Hợp 2017) - Khương Lệ Bình, 164 Trang.pdf [17.64 MB]
  21  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Hạ Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2017) - Khương Lệ Bình, 11 Trang.pdf [496.2 KB]
  22  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Hạ-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [87.67 MB]
  23  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Hạ-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 170 Trang.pdf [166.6 MB]
  24  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Hạ-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 47 Trang.pdf [993.12 KB]
  25  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Thượng (NXB Tổng Hợp 2017) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [42.4 MB]
  26  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Thượng (NXB Tổng Hợp 2017) - Khương Lệ Bình, 152 Trang.pdf [17.78 MB]
  27  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Thượng Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2017) - Khương Lệ Bình, 11 Trang.pdf [473.1 KB]
  28  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Thượng-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [65.53 MB]
  29  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Thượng-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 150 Trang.pdf [150.86 MB]
  30  Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Tập Thượng-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2020) - Khương Lệ Bình, 40 Trang.pdf [850.02 KB]
  31  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Hạ (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [59.23 MB]
  32  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Hạ (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 188 Trang.pdf [37.22 MB]
  33  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Hạ Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 19 Trang.pdf [718.61 KB]
  34  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Hạ-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [59.23 MB]
  35  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Hạ-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 156 Trang.pdf [29.51 MB]
  36  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Hạ-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 81 Trang.pdf [972 KB]
  37  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Thượng (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [72.55 MB]
  38  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Thượng (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 196 Trang.pdf [40.14 MB]
  39  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Thượng Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 19 Trang.pdf [825.9 KB]
  40  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Thượng-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [72.93 MB]
  41  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Thượng-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 144 Trang.pdf [24.71 MB]
  42  Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Tập Thượng-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2018) - Khương Lệ Bình, 72 Trang.pdf [934.8 KB]
  43  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Hạ (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [107.75 MB]
  44  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Hạ (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 257 Trang.pdf [57.96 MB]
  45  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Hạ Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 40 Trang.pdf [1.52 MB]
  46  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Hạ-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [179.29 MB]
  47  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Hạ-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 197 Trang.pdf [41.41 MB]
  48  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Hạ-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 86 Trang.pdf [2.57 MB]
  49  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Thượng (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [79.52 MB]
  50  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Thượng (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 247 Trang.pdf [53.81 MB]
  51  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Thượng Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 33 Trang.pdf [1.36 MB]
  52  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Thượng-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình Audio CD.rar [141.72 MB]
  53  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Thượng-Sách Bài Tập (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 180 Trang.pdf [36.76 MB]
  54  Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Tập Thượng-Sách Bài Tập Đáp Án (NXB Tổng Hợp 2019) - Khương Lệ Bình, 98 Trang.pdf [1.67 MB]
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_xjmZeFQb5F7yhdmv3Vpyzl_JwzfOo54
  https://nitroflare.com/folder/949760/L00VuZ2xpc2g=
   
  Last edited by a moderator: Dec 7, 2021

Share This Page