DVD eBook VOA English - English American Style Lessons 1-345 Full Sets

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by thzfsdhdty, Jul 15, 2018.

Tags:
 1. thzfsdhdty

  thzfsdhdty Member

  [​IMG]
  DVD eBook VOA English
  English American Style Lessons 1-345 Full Sets
  638 Files | 6,0 GB
  -------------​
  English American Style là một serie trên đài VOA, nhằm giới thiệu đến người nghe những thành ngữ phổ biến tại Mỹ, giúp các bạn bổ sung thêm nhiều kiến thức để nâng cao khả năng giao tiếp với người bản xứ, và sử dụng Tiếng Anh thành thạo nhất. Chương trình Popular American Idioms giới thiệu tới quý vị những thành ngữ thông dụng tại Mỹ, với lời giải thích, hướng dẫn cách sử dụng, cách phát âm và chính tả. Xin mời quý vị nghe lời đối thoại và xem bài viết. Các bài Anh ngữ này sẽ giúp quý vị tăng tiến kỹ năng Anh ngữ.
  • In Detail
  Code:
  001  LESSON 001.doc  0.04 MB
  002  LESSON 001.mp3  3.19 MB
  003  LESSON 002.doc  0.04 MB
  004  LESSON 002.mp3  3.27 MB
  005  LESSON 003.doc  0.04 MB
  006  LESSON 003.mp3  3.51 MB
  007  LESSON 004.doc  0.03 MB
  008  LESSON 004.mp3  2.96 MB
  009  LESSON 005.doc  0.03 MB
  010  LESSON 005.mp3  3.29 MB
  011  LESSON 006.doc  0.04 MB
  012  LESSON 006.mp3  3.61 MB
  013  LESSON 007.doc  0.04 MB
  014  LESSON 007.mp3  3.97 MB
  015  LESSON 008.doc  0.04 MB
  016  LESSON 008.mp3  2.22 MB
  017  LESSON 009.doc  0.04 MB
  018  LESSON 009.mp3  4.36 MB
  019  LESSON 010.doc  0.04 MB
  020  LESSON 010.mp3  4.14 MB
  021  LESSON 011.doc  0.04 MB
  022  LESSON 011.mp3  4.52 MB
  023  LESSON 012.doc  0.04 MB
  024  LESSON 012.mp3  4.62 MB
  025  LESSON 013.doc  0.04 MB
  026  LESSON 013.mp3  4.67 MB
  027  LESSON 014.doc  0.04 MB
  028  LESSON 014.mp3  5.24 MB
  029  LESSON 015.doc  0.04 MB
  030  LESSON 015.mp3  5.04 MB
  031  LESSON 016.doc  0.04 MB
  032  LESSON 016.mp3  4.36 MB
  033  LESSON 017.doc  0.04 MB
  034  LESSON 017.mp3  4.67 MB
  035  LESSON 018.doc  0.04 MB
  036  LESSON 018.mp3  4.33 MB
  037  LESSON 019.doc  0.04 MB
  038  LESSON 019.mp3  4.80 MB
  039  LESSON 020.doc  0.04 MB
  040  LESSON 020.mp3  4.48 MB
  041  LESSON 021.doc  0.04 MB
  042  LESSON 021.mp3  4.88 MB
  043  LESSON 022.doc  0.04 MB
  044  LESSON 022.mp3  4.44 MB
  045  LESSON 023.doc  0.04 MB
  046  LESSON 023.mp3  4.88 MB
  047  LESSON 024.doc  0.04 MB
  048  LESSON 024.mp3  6.61 MB
  049  LESSON 025.doc  0.04 MB
  050  LESSON 025.mp3  4.70 MB
  051  LESSON 026.doc  0.04 MB
  052  LESSON 026.mp3  6.78 MB
  053  LESSON 027.doc  0.04 MB
  054  LESSON 027.mp3  4.43 MB
  055  LESSON 028.doc  0.04 MB
  056  LESSON 028.mp3  4.68 MB
  057  LESSON 029.doc  0.04 MB
  058  LESSON 029.mp3  4.28 MB
  059  LESSON 030.doc  0.03 MB
  060  LESSON 030.mp3  4.27 MB
  061  LESSON 031.doc  0.04 MB
  062  LESSON 031.mp3  4.69 MB
  063  LESSON 032.doc  0.04 MB
  064  LESSON 032.mp3  4.54 MB
  065  LESSON 033.doc  0.04 MB
  066  LESSON 033.mp3  4.47 MB
  067  LESSON 034.doc  0.04 MB
  068  LESSON 034.mp3  4.04 MB
  069  LESSON 035.doc  0.04 MB
  070  LESSON 035.mp3  4.34 MB
  071  LESSON 036.doc  0.04 MB
  072  LESSON 036.mp3  4.13 MB
  073  LESSON 037.doc  0.04 MB
  074  LESSON 037.mp3  4.28 MB
  075  LESSON 038.doc  0.04 MB
  076  LESSON 038.mp3  4.36 MB
  077  LESSON 039.doc  0.04 MB
  078  LESSON 039.mp3  4.15 MB
  079  LESSON 040.doc  0.04 MB
  080  LESSON 040.mp3  4.32 MB
  081  LESSON 041.doc  0.04 MB
  082  LESSON 041.mp3  4.48 MB
  083  LESSON 042.doc  0.04 MB
  084  LESSON 042.mp3  3.87 MB
  085  LESSON 043.doc  0.04 MB
  086  LESSON 043.mp3  4.16 MB
  087  LESSON 044.doc  0.04 MB
  088  LESSON 044.mp3  3.99 MB
  089  LESSON 045.doc  0.04 MB
  090  LESSON 045.mp3  3.99 MB
  091  LESSON 046.doc  0.04 MB
  092  LESSON 046.mp3  4.43 MB
  093  LESSON 047.doc  0.04 MB
  094  LESSON 047.mp3  4.32 MB
  095  LESSON 048.doc  0.04 MB
  096  LESSON 048.mp3  4.65 MB
  097  LESSON 049.doc  0.04 MB
  098  LESSON 049.mp3  4.62 MB
  099  LESSON 050.doc  0.04 MB
  100  LESSON 050.mp3  4.34 MB
  101  LESSON 051.doc  0.04 MB
  102  LESSON 051.mp3  4.62 MB
  103  LESSON 052.doc  0.04 MB
  104  LESSON 052.mp3  4.33 MB
  105  LESSON 053.doc  0.04 MB
  106  LESSON 053.mp3  5.45 MB
  107  LESSON 054.doc  0.04 MB
  108  LESSON 054.mp3  4.23 MB
  109  LESSON 055.doc  0.04 MB
  110  LESSON 055.mp3  0.65 MB
  111  LESSON 056.doc  0.04 MB
  112  LESSON 056.mp3  3.27 MB
  113  LESSON 057.doc  0.04 MB
  114  LESSON 057.mp3  4.54 MB
  115  LESSON 058.doc  0.04 MB
  116  LESSON 058.mp3  4.23 MB
  117  LESSON 059.doc  0.04 MB
  118  LESSON 059.mp3  4.17 MB
  119  LESSON 060.doc  0.04 MB
  120  LESSON 060.mp3  4.26 MB
  121  LESSON 061.doc  0.04 MB
  122  LESSON 061.mp3  4.18 MB
  123  LESSON 062.doc  0.04 MB
  124  LESSON 062.mp3  4.00 MB
  125  LESSON 063.doc  0.04 MB
  126  LESSON 063.mp3  4.27 MB
  127  LESSON 064.doc  0.04 MB
  128  LESSON 064.mp3  4.17 MB
  129  LESSON 065.doc  0.04 MB
  130  LESSON 065.mp3  4.28 MB
  131  LESSON 066.doc  0.04 MB
  132  LESSON 066.ra  0.00 MB
  133  LESSON 067.doc  0.04 MB
  134  LESSON 068.doc  0.04 MB
  135  LESSON 068.mp3  4.18 MB
  136  LESSON 069.doc  0.04 MB
  137  LESSON 069.mp3  3.95 MB
  138  LESSON 070.doc  0.04 MB
  139  LESSON 070.mp3  4.15 MB
  140  LESSON 071.doc  0.04 MB
  141  LESSON 071.mp3  3.71 MB
  142  LESSON 072.doc  0.04 MB
  143  LESSON 072.mp3  3.97 MB
  144  LESSON 073.doc  0.04 MB
  145  LESSON 073.mp3  4.35 MB
  146  LESSON 074.doc  0.04 MB
  147  LESSON 074.mp3  3.97 MB
  148  LESSON 075.doc  0.04 MB
  149  LESSON 075.mp3  4.20 MB
  150  LESSON 076.doc  0.04 MB
  151  LESSON 076.mp3  4.26 MB
  152  LESSON 077.doc  0.04 MB
  153  LESSON 077.mp3  4.24 MB
  154  LESSON 078.doc  0.04 MB
  155  LESSON 078.mp3  4.08 MB
  156  LESSON 079.doc  0.04 MB
  157  LESSON 079.mp3  4.00 MB
  158  LESSON 080.doc  0.04 MB
  159  LESSON 080.mp3  4.31 MB
  160  LESSON 081.doc  0.04 MB
  161  LESSON 081.mp3  4.39 MB
  162  LESSON 082.doc  0.04 MB
  163  LESSON 082.mp3  4.26 MB
  164  LESSON 083.doc  0.04 MB
  165  LESSON 083.mp3  3.55 MB
  166  LESSON 084.doc  0.04 MB
  167  LESSON 084.mp3  4.21 MB
  168  LESSON 085.doc  0.04 MB
  169  LESSON 085.mp3  4.10 MB
  170  LESSON 086.doc  0.04 MB
  171  LESSON 086.mp3  3.67 MB
  172  LESSON 087.doc  0.04 MB
  173  LESSON 087.mp3  4.23 MB
  174  LESSON 088.doc  0.04 MB
  175  LESSON 088.mp3  4.04 MB
  176  LESSON 089.doc  0.04 MB
  177  LESSON 089.mp3  4.12 MB
  178  LESSON 090.doc  0.04 MB
  179  LESSON 090.mp3  4.20 MB
  180  LESSON 091.doc  0.04 MB
  181  LESSON 091.mp3  4.20 MB
  182  LESSON 092.doc  0.04 MB
  183  LESSON 092.mp3  3.97 MB
  184  LESSON 093.doc  0.04 MB
  185  LESSON 093.mp3  4.03 MB
  186  LESSON 094.doc  0.04 MB
  187  LESSON 094.mp3  4.41 MB
  188  LESSON 095.doc  0.04 MB
  189  LESSON 095.mp3  4.37 MB
  190  LESSON 096.doc  0.04 MB
  191  LESSON 096.mp3  4.32 MB
  192  LESSON 097.doc  0.04 MB
  193  LESSON 097.mp3  4.68 MB
  194  LESSON 098.doc  0.04 MB
  195  LESSON 098.mp3  0.65 MB
  196  LESSON 099.doc  0.04 MB
  197  LESSON 099.mp3  4.29 MB
  198  LESSON 100.doc  0.04 MB
  199  LESSON 100.mp3  4.65 MB
  200  LESSON 101.doc  0.04 MB
  201  LESSON 101.mp3  4.24 MB
  202  LESSON 102.doc  0.04 MB
  203  LESSON 102.mp3  4.01 MB
  204  LESSON 103.doc  0.04 MB
  205  LESSON 103.mp3  4.61 MB
  206  LESSON 104.doc  0.04 MB
  207  LESSON 104.mp3  4.04 MB
  208  LESSON 105.doc  0.04 MB
  209  LESSON 105.mp3  4.22 MB
  210  LESSON 106.doc  0.04 MB
  211  LESSON 106.mp3  4.24 MB
  212  LESSON 107.doc  0.04 MB
  213  LESSON 107.mp3  3.96 MB
  214  LESSON 108.doc  0.04 MB
  215  LESSON 108.mp3  3.70 MB
  216  LESSON 109.doc  0.04 MB
  217  LESSON 109.mp3  3.69 MB
  218  LESSON 110.doc  0.04 MB
  219  LESSON 110.mp3  4.46 MB
  220  LESSON 111.doc  0.04 MB
  221  LESSON 111.mp3  4.60 MB
  222  LESSON 112.doc  0.04 MB
  223  LESSON 112.mp3  4.14 MB
  224  LESSON 113.doc  0.04 MB
  225  LESSON 113.mp3  3.93 MB
  226  LESSON 114.doc  0.04 MB
  227  LESSON 114.mp3  3.96 MB
  228  LESSON 115.doc  0.04 MB
  229  LESSON 115.mp3  4.30 MB
  230  LESSON 116.doc  0.04 MB
  231  LESSON 116.mp3  4.07 MB
  232  LESSON 117.doc  0.04 MB
  233  LESSON 117.mp3  4.05 MB
  234  LESSON 118.doc  0.04 MB
  235  LESSON 118.mp3  4.01 MB
  236  LESSON 119.doc  0.04 MB
  237  LESSON 119.mp3  4.05 MB
  238  LESSON 120.doc  0.04 MB
  239  LESSON 120.mp3  3.89 MB
  240  LESSON 121.doc  0.04 MB
  241  LESSON 121.mp3  4.34 MB
  242  LESSON 122.doc  0.04 MB
  243  LESSON 122.mp3  4.16 MB
  244  LESSON 123.doc  0.04 MB
  245  LESSON 123.mp3  4.14 MB
  246  LESSON 124.doc  0.04 MB
  247  LESSON 124.mp3  4.01 MB
  248  LESSON 125.doc  0.04 MB
  249  LESSON 125.mp3  3.82 MB
  250  LESSON 126.doc  0.04 MB
  251  LESSON 126.mp3  3.65 MB
  252  LESSON 127.doc  0.04 MB
  253  LESSON 127.mp3  4.01 MB
  254  LESSON 128.doc  0.04 MB
  255  LESSON 128.mp3  0.87 MB
  256  LESSON 129.doc  0.04 MB
  257  LESSON 129.mp3  3.80 MB
  258  LESSON 130.doc  0.04 MB
  259  LESSON 130.mp3  3.81 MB
  260  LESSON 131.doc  0.04 MB
  261  LESSON 131.mp3  4.02 MB
  262  LESSON 132.doc  0.04 MB
  263  LESSON 132.mp3  4.16 MB
  264  LESSON 133.doc  0.04 MB
  265  LESSON 133.mp3  3.92 MB
  266  LESSON 134.doc  0.04 MB
  267  LESSON 134.mp3  3.91 MB
  268  LESSON 135.doc  0.04 MB
  269  LESSON 135.mp3  4.13 MB
  270  LESSON 136.doc  0.04 MB
  271  LESSON 136.mp3  4.17 MB
  272  LESSON 137.doc  0.04 MB
  273  LESSON 137.mp3  3.26 MB
  274  LESSON 138.doc  0.04 MB
  275  LESSON 138.mp3  3.36 MB
  276  LESSON 139.doc  0.04 MB
  277  LESSON 139.mp3  3.99 MB
  278  LESSON 140.doc  0.04 MB
  279  LESSON 140.mp3  3.98 MB
  280  LESSON 141.doc  0.04 MB
  281  LESSON 141.mp3  3.90 MB
  282  LESSON 142.doc  0.04 MB
  283  LESSON 142.mp3  2.88 MB
  284  LESSON 143.doc  0.04 MB
  285  LESSON 143.mp3  3.91 MB
  286  LESSON 144.doc  0.04 MB
  287  LESSON 144.mp3  3.90 MB
  288  LESSON 145.doc  0.04 MB
  289  LESSON 145.mp3  4.12 MB
  290  LESSON 146.doc  0.04 MB
  291  LESSON 146.mp3  4.55 MB
  292  LESSON 147.doc  0.04 MB
  293  LESSON 147.mp3  3.69 MB
  294  LESSON 148.doc  0.04 MB
  295  LESSON 148.mp3  3.62 MB
  296  LESSON 150.doc  0.04 MB
  297  LESSON 150.mp3  3.91 MB
  298  LESSON 151.doc  0.04 MB
  299  LESSON 151.mp3  3.68 MB
  300  LESSON 152.doc  0.04 MB
  301  LESSON 152.mp3  3.73 MB
  302  LESSON 153.doc  0.04 MB
  303  LESSON 153.mp3  3.92 MB
  304  LESSON 154.doc  0.03 MB
  305  LESSON 154.mp3  3.38 MB
  306  LESSON 155.doc  0.04 MB
  307  LESSON 155.mp3  3.41 MB
  308  LESSON 156.doc  0.04 MB
  309  LESSON 156.mp3  3.79 MB
  310  LESSON 157.doc  0.04 MB
  311  LESSON 157.mp3  3.64 MB
  312  LESSON 158.doc  0.03 MB
  313  LESSON 158.mp3  3.24 MB
  314  LESSON 159.doc  0.04 MB
  315  LESSON 159.mp3  3.66 MB
  316  LESSON 160.doc  0.03 MB
  317  LESSON 160.mp3  3.04 MB
  318  LESSON 161.doc  0.03 MB
  319  LESSON 161.mp3  2.62 MB
  320  LESSON 162.doc  0.03 MB
  321  LESSON 162.mp3  2.78 MB
  322  LESSON 163.doc  0.03 MB
  323  LESSON 163.mp3  2.56 MB
  324  LESSON 164.doc  0.03 MB
  325  LESSON 164.mp3  2.68 MB
  326  LESSON 165.doc  0.04 MB
  327  LESSON 165.mp3  2.80 MB
  328  LESSON 166.doc  0.03 MB
  329  LESSON 166.mp3  2.65 MB
  330  LESSON 167.doc  0.03 MB
  331  LESSON 167.mp3  2.69 MB
  332  LESSON 168.doc  0.04 MB
  333  LESSON 168.mp3  3.31 MB
  334  LESSON 169.doc  0.03 MB
  335  LESSON 169.mp3  2.79 MB
  336  LESSON 170.doc  0.03 MB
  337  LESSON 170.mp3  2.72 MB
  338  LESSON 171.doc  0.03 MB
  339  LESSON 171.mp3  2.89 MB
  340  LESSON 172.doc  0.03 MB
  341  LESSON 172.mp3  2.99 MB
  342  LESSON 173.doc  0.03 MB
  343  LESSON 173.mp3  2.49 MB
  344  LESSON 174.doc  0.03 MB
  345  LESSON 174.mp3  2.52 MB
  346  LESSON 175.doc  0.03 MB
  347  LESSON 175.mp3  2.41 MB
  348  LESSON 176.doc  0.03 MB
  349  LESSON 176.mp3  2.63 MB
  350  LESSON 177.doc  0.03 MB
  351  LESSON 177.mp3  2.95 MB
  352  LESSON 178.doc  0.03 MB
  353  LESSON 178.mp3  2.60 MB
  354  LESSON 179.doc  0.03 MB
  355  LESSON 179.mp3  2.50 MB
  356  LESSON 180.doc  0.03 MB
  357  LESSON 180.mp3  2.76 MB
  358  LESSON 181.doc  0.03 MB
  359  LESSON 181.mp3  3.19 MB
  360  LESSON 182.doc  0.03 MB
  361  LESSON 182.mp3  3.58 MB
  362  LESSON 183.doc  0.03 MB
  363  LESSON 183.mp3  2.29 MB
  364  LESSON 184.doc  0.03 MB
  365  LESSON 184.mp3  2.96 MB
  366  LESSON 185.doc  0.03 MB
  367  LESSON 185.mp3  3.36 MB
  368  LESSON 186.doc  0.03 MB
  369  LESSON 186.mp3  2.88 MB
  370  LESSON 187.doc  0.03 MB
  371  LESSON 187.mp3  2.64 MB
  372  LESSON 188.doc  0.03 MB
  373  LESSON 188.mp3  3.22 MB
  374  LESSON 189.doc  0.03 MB
  375  LESSON 189.mp3  2.72 MB
  376  LESSON 190.doc  0.03 MB
  377  LESSON 190.mp3  3.00 MB
  378  LESSON 191.doc  0.03 MB
  379  LESSON 191.mp3  3.04 MB
  380  LESSON 192.doc  0.03 MB
  381  LESSON 192.mp3  3.05 MB
  382  LESSON 193.doc  0.04 MB
  383  LESSON 193.mp3  3.33 MB
  384  LESSON 194.doc  0.04 MB
  385  LESSON 194.mp3  3.65 MB
  386  LESSON 195.doc  0.04 MB
  387  LESSON 195.mp3  3.24 MB
  388  LESSON 196.doc  0.03 MB
  389  LESSON 196.mp3  3.04 MB
  390  LESSON 197.doc  0.04 MB
  391  LESSON 197.mp3  3.84 MB
  392  LESSON 198.doc  0.03 MB
  393  LESSON 198.mp3  3.20 MB
  394  LESSON 199.doc  0.03 MB
  395  LESSON 199.mp3  3.25 MB
  396  LESSON 200.doc  0.04 MB
  397  LESSON 200.mp3  3.91 MB
  398  LESSON 201.doc  0.03 MB
  399  LESSON 201.mp3  3.93 MB
  400  LESSON 202.doc  0.04 MB
  401  LESSON 202.mp3  3.37 MB
  402  LESSON 203.doc  0.03 MB
  403  LESSON 203.mp3  2.91 MB
  404  LESSON 204.doc  0.03 MB
  405  LESSON 204.mp3  2.82 MB
  406  LESSON 205.doc  0.03 MB
  407  LESSON 205.mp3  3.43 MB
  408  LESSON 206.doc  0.04 MB
  409  LESSON 206.mp3  3.25 MB
  410  LESSON 207.doc  0.03 MB
  411  LESSON 207.mp3  3.05 MB
  412  LESSON 208.doc  0.03 MB
  413  LESSON 208.mp3  3.21 MB
  414  LESSON 209.doc  0.03 MB
  415  LESSON 209.mp3  3.36 MB
  416  LESSON 210.doc  0.04 MB
  417  LESSON 210.mp3  4.05 MB
  418  LESSON 211.doc  0.04 MB
  419  LESSON 211.mp3  3.41 MB
  420  LESSON 212.doc  0.03 MB
  421  LESSON 212.mp3  3.28 MB
  422  LESSON 213.doc  0.04 MB
  423  LESSON 213.mp3  3.69 MB
  424  LESSON 214.doc  0.04 MB
  425  LESSON 214.mp3  4.26 MB
  426  LESSON 215.doc  0.03 MB
  427  LESSON 215.mp3  3.07 MB
  428  LESSON 216.doc  0.04 MB
  429  LESSON 216.mp3  3.76 MB
  430  LESSON 217.doc  0.04 MB
  431  LESSON 217.mp3  3.55 MB
  432  LESSON 218.doc  0.04 MB
  433  LESSON 218.mp3  3.51 MB
  434  LESSON 219.doc  0.04 MB
  435  LESSON 219.mp3  3.39 MB
  436  LESSON 220.doc  0.04 MB
  437  LESSON 220.mp3  3.51 MB
  438  LESSON 221.doc  0.04 MB
  439  LESSON 221.mp3  3.27 MB
  440  LESSON 222.doc  0.04 MB
  441  LESSON 223.doc  0.04 MB
  442  LESSON 223.mp3  3.27 MB
  443  LESSON 224.doc  0.04 MB
  444  LESSON 224.mp3  3.27 MB
  445  LESSON 225.doc  0.04 MB
  446  LESSON 226.doc  0.04 MB
  447  LESSON 226.mp3  3.47 MB
  448  LESSON 227.doc  0.04 MB
  449  LESSON 227.mp3  3.47 MB
  450  LESSON 228.doc  0.04 MB
  451  LESSON 228.mp3  3.61 MB
  452  LESSON 229.doc  0.04 MB
  453  LESSON 229.mp3  3.42 MB
  454  LESSON 230.doc  0.04 MB
  455  LESSON 230.mp3  3.76 MB
  456  LESSON 231.doc  0.04 MB
  457  LESSON 231.mp3  3.46 MB
  458  LESSON 232.doc  0.04 MB
  459  LESSON 232.mp3  3.33 MB
  460  LESSON 233.doc  0.04 MB
  461  LESSON 233.mp3  3.35 MB
  462  LESSON 234.doc  0.04 MB
  463  LESSON 234.mp3  3.81 MB
  464  LESSON 235.doc  0.04 MB
  465  LESSON 235.mp3  3.07 MB
  466  LESSON 236.doc  0.04 MB
  467  LESSON 236.mp3  3.95 MB
  468  LESSON 237.doc  0.03 MB
  469  LESSON 237.mp3  2.91 MB
  470  LESSON 238.doc  0.04 MB
  471  LESSON 239.doc  0.04 MB
  472  LESSON 239.mp3  3.45 MB
  473  LESSON 240.doc  0.04 MB
  474  LESSON 240.mp3  3.72 MB
  475  LESSON 264.doc  0.04 MB
  476  LESSON 264.mp3  3.04 MB
  477  LESSON 265.doc  0.04 MB
  478  LESSON 265.mp3  3.33 MB
  479  LESSON 266.doc  0.04 MB
  480  LESSON 266.mp3  2.98 MB
  481  LESSON 267.doc  0.04 MB
  482  LESSON 267.mp3  3.40 MB
  483  LESSON 268.doc  0.04 MB
  484  LESSON 268.mp3  3.54 MB
  485  LESSON 269.doc  0.04 MB
  486  LESSON 269.mp3  3.79 MB
  487  LESSON 270.doc  0.04 MB
  488  LESSON 270.mp3  3.50 MB
  489  LESSON 271.doc  0.04 MB
  490  LESSON 271.mp3  3.40 MB
  491  LESSON 272.doc  0.04 MB
  492  LESSON 272.mp3  3.65 MB
  493  LESSON 273.doc  0.04 MB
  494  LESSON 273.ra  0.00 MB
  495  LESSON 274.doc  0.04 MB
  496  LESSON 274.mp3  3.24 MB
  497  LESSON 275.doc  0.04 MB
  498  LESSON 275.mp3  3.28 MB
  499  LESSON 276.doc  0.04 MB
  500  LESSON 276.mp3  3.71 MB
  501  LESSON 277.doc  0.04 MB
  502  LESSON 277.mp3  3.56 MB
  503  LESSON 278.doc  0.04 MB
  504  LESSON 278.mp3  3.60 MB
  505  LESSON 279.doc  0.03 MB
  506  LESSON 279.mp3  2.90 MB
  507  LESSON 280.doc  0.04 MB
  508  LESSON 280.mp3  3.18 MB
  509  LESSON 281.doc  0.04 MB
  510  LESSON 281.mp3  3.08 MB
  511  LESSON 282.doc  0.03 MB
  512  LESSON 282.mp3  2.79 MB
  513  LESSON 283.doc  0.03 MB
  514  LESSON 283.mp3  2.92 MB
  515  LESSON 284.doc  0.04 MB
  516  LESSON 284.mp3  2.99 MB
  517  LESSON 285.doc  0.03 MB
  518  LESSON 285.mp3  2.73 MB
  519  LESSON 286.doc  0.03 MB
  520  LESSON 286.mp3  2.91 MB
  521  LESSON 287.doc  0.03 MB
  522  LESSON 287.mp3  3.03 MB
  523  LESSON 288.doc  0.04 MB
  524  LESSON 288.mp3  3.21 MB
  525  LESSON 289.doc  0.04 MB
  526  LESSON 289.mp3  3.38 MB
  527  LESSON 290.doc  0.04 MB
  528  LESSON 290.mp3  3.00 MB
  529  LESSON 291.doc  0.04 MB
  530  LESSON 291.mp3  3.05 MB
  531  LESSON 292.doc  0.04 MB
  532  LESSON 292.mp3  3.57 MB
  533  LESSON 293.doc  0.04 MB
  534  LESSON 293.mp3  3.37 MB
  535  LESSON 294.doc  0.04 MB
  536  LESSON 294.mp3  3.71 MB
  537  LESSON 295.doc  0.03 MB
  538  LESSON 295.mp3  2.66 MB
  539  LESSON 296.doc  0.04 MB
  540  LESSON 296.mp3  3.64 MB
  541  LESSON 297.doc  0.04 MB
  542  LESSON 297.mp3  3.71 MB
  543  LESSON 298.doc  0.04 MB
  544  LESSON 298.mp3  3.65 MB
  545  LESSON 299.doc  0.04 MB
  546  LESSON 299.mp3  3.57 MB
  547  LESSON 300.doc  0.04 MB
  548  LESSON 300.mp3  3.09 MB
  549  LESSON 301.doc  0.04 MB
  550  LESSON 301.mp3  3.44 MB
  551  LESSON 302.doc  0.04 MB
  552  LESSON 302.mp3  3.85 MB
  553  LESSON 303.doc  0.04 MB
  554  LESSON 303.mp3  2.92 MB
  555  LESSON 304.doc  0.04 MB
  556  LESSON 304.mp3  3.20 MB
  557  LESSON 305.doc  0.04 MB
  558  LESSON 305.mp3  3.33 MB
  559  LESSON 306.doc  0.04 MB
  560  LESSON 306.mp3  4.00 MB
  561  LESSON 307.doc  0.04 MB
  562  LESSON 307.mp3  3.46 MB
  563  LESSON 308.doc  0.04 MB
  564  LESSON 308.mp3  3.38 MB
  565  LESSON 309.doc  0.04 MB
  566  LESSON 309.mp3  3.19 MB
  567  LESSON 310.doc  0.03 MB
  568  LESSON 310.ra  0.00 MB
  569  LESSON 311.doc  0.04 MB
  570  LESSON 311.mp3  3.21 MB
  571  LESSON 312.doc  0.04 MB
  572  LESSON 312.mp3  3.16 MB
  573  LESSON 313.doc  0.04 MB
  574  LESSON 313.mp3  3.48 MB
  575  LESSON 314.doc  0.04 MB
  576  LESSON 314.mp3  3.94 MB
  577  LESSON 315.doc  0.04 MB
  578  LESSON 315.mp3  3.81 MB
  579  LESSON 316.doc  0.04 MB
  580  LESSON 316.mp3  3.26 MB
  581  LESSON 317.doc  0.04 MB
  582  LESSON 317.mp3  3.60 MB
  583  LESSON 318.doc  0.04 MB
  584  LESSON 318.mp3  3.32 MB
  585  LESSON 319.doc  0.04 MB
  586  LESSON 319.mp3  3.42 MB
  587  LESSON 320.doc  0.04 MB
  588  LESSON 320.mp3  3.30 MB
  589  LESSON 321.doc  0.03 MB
  590  LESSON 321.mp3  2.92 MB
  591  LESSON 322.doc  0.04 MB
  592  LESSON 322.mp3  3.67 MB
  593  LESSON 323.doc  0.04 MB
  594  LESSON 323.mp3  3.54 MB
  595  LESSON 324.doc  0.04 MB
  596  LESSON 324.mp3  3.72 MB
  597  LESSON 325.doc  0.04 MB
  598  LESSON 325.mp3  3.98 MB
  599  LESSON 326.doc  0.04 MB
  600  LESSON 326.mp3  3.69 MB
  601  LESSON 327.doc  0.04 MB
  602  LESSON 327.mp3  3.56 MB
  603  LESSON 328.doc  0.04 MB
  604  LESSON 328.mp3  3.13 MB
  605  LESSON 329.doc  0.04 MB
  606  LESSON 329.mp3  3.63 MB
  607  LESSON 330.doc  0.04 MB
  608  LESSON 330.mp3  3.68 MB
  609  LESSON 331.doc  0.04 MB
  610  LESSON 331.mp3  3.51 MB
  611  LESSON 332.doc  0.04 MB
  612  LESSON 332.mp3  3.60 MB
  613  LESSON 333.doc  0.04 MB
  614  LESSON 333.mp3  3.15 MB
  615  LESSON 334.doc  0.04 MB
  616  LESSON 334.mp3  3.68 MB
  617  LESSON 335.doc  0.04 MB
  618  LESSON 335.mp3  3.49 MB
  619  LESSON 336.doc  0.04 MB
  620  LESSON 336.mp3  3.28 MB
  621  LESSON 337.doc  0.04 MB
  622  LESSON 337.mp3  3.68 MB
  623  LESSON 338.doc  0.04 MB
  624  LESSON 338.mp3  3.80 MB
  625  LESSON 339.doc  0.04 MB
  626  LESSON 339.mp3  3.59 MB
  627  LESSON 340.doc  0.04 MB
  628  LESSON 340.mp3  3.16 MB
  629  LESSON 341.doc  0.04 MB
  630  LESSON 341.mp3  3.52 MB
  631  LESSON 342.doc  0.04 MB
  632  LESSON 342.mp3  2.86 MB
  633  LESSON 343.doc  0.04 MB
  634  LESSON 343.mp3  3.83 MB
  635  LESSON 344.doc  0.04 MB
  636  LESSON 344.mp3  3.55 MB
  637  LESSON 345.doc  0.04 MB
  638  LESSON 345.mp3  3.42 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1-nBomu2AeFVacR26sjwZjzG7LAXQadNl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2018

Share This Page