1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

DVD eBook YLE Tests - Tổng Hợp 15 Bộ Giáo Trình Tiếng Anh Trẻ Em

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Mar 5, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cambrigde Young Learners English Tests (YLE)
  DVD Tổng Hợp 15 Bộ Giáo Trình Tiếng Anh Trẻ Em: Ebook PDF + Audio MP3
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 300.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hạnh, ĐT: 0944.625.325

  [​IMG]
  Bộ 1: [Cambridge] Word List Picture Book | ● Starters ● Movers ● Flyers
  [​IMG]
  • Word List Picture Book Starters.pdf
  • Word List Picture Book Movers.pdf
  • Word List Picture Book Flyers.pdf
  • YLE Combined Word List.pdf
  • YLE Handbook for Teachers.pdf
  • YLE Info for Candidates and Parents.pdf
  Bộ 2: [Cambridge] TESTS for Starters 1-8 | Book + Scans + Key + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 3: [Cambridge] TESTS for Movers 1-8 | Book + Scans + Key + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 4: [Cambridge] TESTS for Flyers 1-8 | Book + Scans + Key + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 5: [Express Publishing] SKILLS BUILDER 1 | ● Starters ● Movers ● Flyers
  [​IMG]
  • Skills Builder for Starters 1.pdf
  • Skills Builder for Starters 1 CD.zip
  • Skills Builder for Movers 1.pdf
  • Skills Builder for Movers 1 CD.zip
  • Skills Builder for Flyers 1.pdf
  • Skills Builder for Flyers 1 CD.zip
  Bộ 6: [Express Publishing] SKILLS BUILDER 2 | ● Starters ● Movers ● Flyers
  [​IMG]
  • Skills Builder for Starters 2.pdf
  • Skills Builder for Starters 2 CD.zip
  • Skills Builder for Movers 2.pdf
  • Skills Builder for Movers 2 CD.zip
  • Skills Builder for Flyers 2.pdf
  • Skills Builder for Flyers 2 CD.zip
  Bộ 7: [Cambridge] FUN 1st edition | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Teacher's Book + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 8: [Cambridge] FUN 2nd edition | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Teacher's Book + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 9: [Cambridge] FUN 3rd edition | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Teacher's Book + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 10: [Cambridge] STORYFUN | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Teacher's Book + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 11: [Oxford] YLE Tests | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Teacher's Book + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 12: [Oxford] Get Ready for... | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Audio CDs
  [​IMG]
  Bộ 13: [Macmillan] YLE Practice Tests | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Teacher's Book
  [​IMG] \
  Bộ 14: [Pearson] Practice Tests Plus | ● Starters ● Movers ● Flyers Student's Book + Teacher's Book + Audio CD
  [​IMG]
  Bộ 15: [Delta] Puzzle Time | ● Starters ● Movers ● Flyers
  [​IMG]
  Giá lẻ: 100K/bộ (có thể gửi trực tiếp qua mail nếu có yêu cầu)
   
  Last edited: Jun 19, 2016

Share This Page