DVD Video 20 Days of English Pronunciation - Learn American English In 20 Days

Discussion in 'Combo Tiếng Anh' started by admin, Sep 16, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD Video 20 Days of English Pronunciation
  File: DVDRip MP4

  --------------​
  20 Days Of Pronunciation là bộ video giúp bạn luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ trong 20 ngày. Đây là bộ video rất đặc biệt, nhiều cách học hay, trực quan và sinh động, được định dạng ở loại file Mp4 nên bạn có thể copy vào USB và cắm vào TV để xem một cách dễ dàng.
  Code:
  01.20 Days of English Pronunciation - English ɑ - ah Sound - Day 1 - Native English - TIPSY YAK.mp4  40,66 MB
  02.English tion - sion Sounds - 20 Days of English Pronunciation - Day 2 - Native English - TIPSY YAK.mp4  28,13 MB
  03.English Intonation - 20 Days of English Pronunciation - Day 3 - Native English - TIPSY YAK.mp4  41,86 MB
  04.Pronounce 5 English Words - 20 Days of English Pronunciation - Day 4 - Native English - TIPSY YAK.mp4  35,17 MB
  05.English a - æ Sound - 20 Days of English Pronunciation - Day 5 - Native English - TIPSY YAK.mp4  41,01 MB
  06.Pronounce Acc- Words - 20 Days of English Pronunciation - Day 6 - Native English - TIPSY YAK.mp4  35,42 MB
  07.English Question Intonation - 20 Days of English Pronunciation - Day 7 - Native English - TIPSY YAK.mp4  34,55 MB
  08.5 Difficult English Words - 20 Days of English Pronunciation - Day 8 - Native English - TIPSY YAK.mp4  39,10 MB
  09.Pronounce English H Sound - 20 Days of English Pronunciation - Day 9 - Native English - TIPSY YAK.mp4  24,81 MB
  10.Special - Ordinal Numbers - 20 Days of English Pronunciation - Day 10 - Native English - TIPSY YAK.mp4  40,08 MB
  11.Pronounce English SW Sound - 20 Days of English Pronunciation - Day 14 - Native English - TIPSY YAK.mp4  37,05 MB
  12.Pronounce English Stop T - 20 Days of English Pronunciation - Day 15 - Native English - TIPSY YAK.mp4  31,82 MB
  13.5 Difficult English Words - 20 Days of English Pronunciation - Day 16 - Native English - TIPSY YAK.mp4  45,24 MB
  14.Pronounce English P vs B - 20 Days of English Pronunciation - Day 17 - Native English - TIPSY YAK.mp4  40,38 MB
  15.Pronounce English Reductions - 20 Days of English Pronunciation - Day 11- Native English - TIPSY YAK.mp4  56,40 MB
  16.5 Difficult English Words - 20 Days of English Pronunciation - Day 12 - Native English - TIPSY YAK.mp4  72,04 MB
  17.Pronounce English A Sound - 20 Days of English Pronunciation - Day 13 - Native English - TIPSY YAK.mp4  51,85 MB
  18.English Word Linking - 20 Days of English Pronunciation - Day 18 - Native English - TIPSY YAK.mp4  46,28 MB
  19.Pronounce Can and Can't - 20 Days of English Pronunciation - Day 19 - Native English - TIPSY YAK.mp4  25,73 MB
  20.5 Difficult English Words - 20 Days of English Pronunciation - Day 20 - Native English - TIPSY YAK.mp4  68,11 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BMElLA9BChR7dFsYVNhmG3e9wddf6DZl
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Dec 22, 2020

Share This Page