English In Medicine-Tiếng Anh Trong Y Khoa (NXB Tổng Hợp 2007) - Eric H. Glendinning, 353 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by quanh.bv, Jun 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  English In Medicine-Tiếng Anh Trong Y Khoa
  NXB Tổng Hợp 2007
  Eric H. Glendinning, Beverly A. S. Holmstrom
  Dịch: Trần Phương Hạnh
  353 Trang
  Cuốn sách này là dành cho các bác sĩ, các sinh viên y khoa trong giai đoạn lâm sàng của quá trình học tập và cho những người hành nghề y khoa luôn bắt buộc phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với bệnh nhân và thân nhân của họ cũng như với các đồng nghiệp y khoa.
  Cuốn sách nhằm mục đích trước tiên là phát triển các kỹ nǎng nói và nghe nhưng cũng chú ý đến các kỹ nǎng đọc, đặc biệt là cách sử dụng các tài liệu tham khảo và các bài báo. Phần thực hành cũng cung cấp cách viết thư để tham khảo và cách bổ sung nhiều tài liệu y khoa.

   

Share This Page