English Structural Syntax (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Hữu Kỳ, 296 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by BrantGap, Jul 30, 2018.

 1. BrantGap

  BrantGap Member

  [​IMG]
  Qua 13 chương đi từ việc ôn về các loại từ, đến các mẫu câu cơ bản, rồi đến các nhóm từ, sau cùng là cách ngắt câu và các phần tử đối xứng, giảng viên TRẦN HỮU KỲ dắt chúng ta đi vào văn phạm Anh ngữ một cách khoa học, có phương pháp, đó là sự đúc kết kinh nghiệm học và giảng dạy của giảng viên qua gần 20 năm để chia sẻ lại cho người đi sau.
  • English Structural Syntax
  • NXB Tổng Hợp 2006
  • Trần Hữu Kỳ
  • 296 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/EnglishStructuralSyntax_id1069/EnglishStructuralSyntax_id1069.aspx
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Jan 29, 2019

Share This Page