Giáo Trình Phạn Văn - Chân Nguyên, 445 Trang

Discussion in 'Ngoại Ngữ Tổng Hợp' started by admin, Jun 3, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiếng Phạn là một cổ ngữ của Ấn Độ và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo và Kì-na giáo. Nó có một vị trí quan trọng trong văn hóa Ấn Độ và các văn hóa vùng Đông Nam Á tương tự như vị trí của tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp trong châu Âu Trung Cổ; nó cũng là kết cấu trọng điểm của truyền thống Ấn giáo/Phệ-đà, nhưng ở một mức độ cao cấp hơn. Ngày nay nó là một trong nhiều ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, mặc dù tiếng Hindi và các thứ tiếng địa phương khác ngày càng được dùng phổ biến.

  Link Download
  https://issuu.com/nguyenminh/docs/phanvan
   
  Last edited: Dec 22, 2016

Share This Page