Hội Thoại Tiếng Hàn Cao Cấp (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Yu In sun, 147 Trang

Discussion in 'Ngoại Ngữ Tổng Hợp' started by ngochuyen1801, Sep 5, 2021.

 1. ngochuyen1801

  ngochuyen1801 Member

  [​IMG]
  모든인간은어디에서살든지어떤공동체의일원으로살아갑니다각공동체는더큰공동 체의일부분이되기도하고더작은공동체의상위공동체가되기도합니다이렇게공동체가 모여이루어진조직이바로사회입니다인간은누구든지한人卜회의구성원으로살아가면서자 신이속한사회의규칙과생활방식을학습합니다각人卜회의구성원은人闺의규범안에서행 동하며서로협력적인관계를형성합니다이러한과정이인간의사회화과정이다인간의사 회호ᅡ는가정학고직장또는자신이속한다양한집단내에서이루어入심지어는매처 통해서도이루어집니다人岗가복잡해질수록인간의사회화방식과사회화고(정은더복잡해 집니다
  • Hội Thoại Tiếng Hàn Cao Cấp
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Yu In sun
  • 147 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/F231F42CDC4E3D4
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Sep 18, 2021

Share This Page