1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Luận Anh Văn (NXB Đồng Nai 1996) - Nguyễn Xuân Khánh, 294 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by quanh.bv, Mar 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Luận Anh Văn
  NXB Đồng Nai 1996
  Nguyễn Xuân Khánh
  294 Trang
  - Cuốn sách dành cho các thí sinh dự thi tuyển sinh và Đại học tại chức, ngành cử nhân Anh Văn
  - Dành cho các thí sinh đang chuẩn bị thi các chứng chỉ quốc gia A-B-C
  - Dành cho các thí sinh đang chuẩn bị thi vào Đại học ngoại ngữ
  Sách gồm có:
  - Các câu hỏi vấn đáp có lời giải sẵn thường được hỏi trong các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc gia A-B-C
  - Các bài luận mẫu về các đề tài đã được ra trong các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc gia B-C, chứng chỉ tú tài II ban C, Cambrigde và Proficiency từ trước đến nay.
  - Một số bài được dịch và chú giải.
  Part I: Topics for oral A & B & C - level exams:
  Gồm 156 câu hỏi (có kèm theo đáp án đề nghị) thường được hỏi chung trong các kỳ thi vấn đáp để lấy chứng chỉ A & B & C về Anh ngữ.
  Topics for oral B & C - level exams:
  Gồm 14 chuyên đề thường được hỏi trong các kỳ thi lấy chứng chỉ B & C về Anh ngữ:
  Part II: Topics for written B & C - level exams:
  Gồm một số các đề luận văn đã ra trong các kỳ thi lấy chứng chỉ B & C về Anh ngữ, và tuyển sinh vào Đại Học.
  Part III: Cách chấm ngắt câu (Punctuation) - Làm luận văn như thế nào (How to write a composition)
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Tiếng Anh

  http://tvdt.langson.gov.vn/DataFile/74047.pdf

   

Share This Page