Ngữ Pháp Thực Hành Tiếng Pháp (NXB Trẻ 2001) - Nguyễn Thành Thống, 572 Trang

Discussion in 'Ngoại Ngữ Tổng Hợp' started by quanh.bv, Mar 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Ngữ Pháp Thực Hành Tiếng Pháp
  NXB Trẻ 2001
  Nguyễn Thành Thống, Nguyễn Kim Ngân
  572 Trang
  Cuốn sách đợc biên dịch từ cuốn Grammaire Pratique du Francais của các tác giả Y. Delatour, D.Jennepin, M. Leon - Dufour & B. Teyssier do Nhà xuất bản Hachette ấn hành nǎm 2000.
  Nội dung chính của cuốn sách bao gồm :
  Tổ chức câu
  Câu đơn
  Câu kép
  I. Động từ Etre và Avoir
  II. Câu phủ định
  III. Câu nghi vấn
  IV. Các tự động từ
  V. Các thì của lối trình bày
  VI. Lối trình bày trong mệnh đề có Que đi trước
  VII. Lối liên tiếp
  VIII. Lối điều kiện
  IX. Lối mệnh lệnh
  X. Động tính từ hiện tại và động tính từ quá khứ
  `XI. Động tính từ hiện tại
  XI. Vài động từ quan trọng
  XII. Các từ động từ
  XIII. Danh từ
  XIV. Các mạo từ
  XV. Các từ sở hữu
  XVI. Các từ chỉ định
  XVII. Các từ bất định và các thành ngữ chỉ số lượng
  XVIII. Tính từ phẩm chất
  XIX. Các số và đo lường
  XX. Các đại từ chỉ ngôi
  XXI. Các đại từ quan hệ
  XXII. Các giới từ
  XXIII. Các phó từ
  XXIV. Thời gian
  XXV. Nguyên nhân và hậu quả
  XXVI. Mục đích, sự đối lập, điệu kiện
  XXVII. Sự so sánh
  XXVIII. Biểu lộ tình cảm : câu cảm thán
  XXIX: Diễn tả các ý tưởng
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Ngôn Ngữ

  http://tvdt.langson.gov.vn/DataFile/60108.pdf

   

Share This Page