Ngữ Pháp Tiếng Anh Bằng Hình Dành Cho Trẻ Em Tập 1 (NXB Thanh Niên 2010) - Nhiều Tác Giả, 84 Trang

Discussion in 'English for Students' started by quanh.bv, Dec 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việc nghiên cứu ngữ pháp Tiếng Anh đã phát triển trong khoảng 100 năm qua. Mục đích chung là để tìm ra những quy tắc nhằm định nghĩa, miêu tả và giải thích các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác và toàn diện.
  Trong quá khứ, nghiên cứu ngữ pháp chính là đặt ra các nguyên tắc sử dụng. Tiếng Anh nhất thiết phải tuân theo các nguyên tắc đã được đặt ra cho nó. Nhiều quy tắc sử dụng tiếng Anh được dựa trên các nguyên tắc sử dụng tiếng Latin, bởi trong lịch sử, người Latin có những mối quan hệ chặt chẽ về văn hoá và tôn giáo với người Anh.
  • Ngữ Pháp Tiếng Anh Bằng Hình Dành Cho Trẻ Em Tập 1
  • NXB Thanh Niên 2010
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://www.cantholib.org.vn:82/EBOOK.aspx?p=77B9F975353706A6964617B93B65864746C6E65627B91B857557
   

Share This Page