[PDF+2CD] Tiếng Anh 10 (NXB Giáo Dục 2014) - Hoàng Văn Vân, 187 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by vietphanmem20588, May 17, 2019.

 1. [​IMG]
  TIẾNG ANH 10 được bicn soạn dựa theo chương trình chuấn tiêng Anh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo Tiếng Anh 6, Tiếng Anh 7, Tiêng Anh 8 và Tiếng Anh 9. TIẾNG ANH 10 được bicn soạn dựa theo chủ điếm (theme-hased) gồm 16 dưn vị bài học và 6 bài ôn. Mồi đưn vị bài học ứng với một chủ dề cụ thê và gồm các mục sau:
  • TIẾNG ANH 10
  • NXB Giáo Dục 2014
  • Hoàng Văn Vân
  • 187 Trang
  • File PDF-SCAN+MP3
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/7D0A2C4E59F66DA/SB
  http://nitroflare.com/view/04695FEFAC0929D/CD2
  http://nitroflare.com/view/227872F178C5755/CD1
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: May 18, 2019

Share This Page