[PDF+2CD] Tiếng Anh 12 (NXB Giáo Dục 2014) - Hoàng Văn Vân, 202 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by vietphanmem20588, May 17, 2019.

 1. [​IMG]
  TIẾNG ANH 12 được biên soạn dựa theo chương trình tiếng Anh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo Tiếng Anh 10, 11. TIẾNG ANH 12 được biên soạn theo chủ điểm (theme-based) gồm 16 đơn vị bài học và 6 bài ôn. Mỗi đơn vị bài học ứng với một chủ đề cụ thể và gồm các mục lớn dưới đây:
  • Tiếng Anh 12
  • NXB Giáo Dục 2014
  • Hoàng Văn Vân
  • 202 Trang
  • File PDF-SCAN + MP3
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/CCFA270EC0781AA/SB
  http://nitroflare.com/view/D8755673EE39B80/CD2
  http://nitroflare.com/view/9129109563B5AA4/CD1
  https://nitroflare.com/folder/949760/L00VuZ2xpc2g=
   
  Last edited by a moderator: May 18, 2019

Share This Page