[PDF+2CD] Tiếng Anh 6 (NXB Giáo Dục 2014) - Nguyễn Văn Lợi, 199 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by seodinh, May 18, 2019.

 1. seodinh

  seodinh New Member

  [​IMG]
  Tiếng Anh 6 là cuốn sách đẩu tiên cùa hộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho các trường Trung học cơ sở ớ Việt Nam. Nội dung sách hao gồm các chù diêm gần gũi với cuộc sống, sát thục với mục đích, nhu cầu và hứng thú cùa các em. Tiêng Anh 6 nhàm giúp các em hước đầu làm quen với tiếng Anh dồng thời giúp các em luyện tập dể có thề' nghe, nói, dọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh dộng. Tiêng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học (unỉt). Mỗi đơn vị gôm 2 đến 3 phân (section) A, B, hoặc c tương ứng với các chù đề có liên quan chật chẽ với nhau. Mỗi phần được học từ 1 đến 2 tiết học 45 phút, gôm các hoạt động cơ bản sau:
  • Tiếng Anh 6
  • NXB Giáo Dục 2014
  • Nguyễn Văn Lợi
  • 199 Trang
  • File PDF+MP3
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/98CD12CD3CB8E38/SB
  http://nitroflare.com/view/A68AA6D39D91B5C/CD2
  http://nitroflare.com/view/05956C238416AEB/CD1
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: May 18, 2019

Share This Page