[PDF+DVD] Express Access Grade 7 Teacher's Edition

Discussion in 'English for Teens' started by thzfsdhdty, Jun 22, 2018.

Tags:
 1. thzfsdhdty

  thzfsdhdty Member

  [​IMG]
  Giáo trình ACCESS – Lớp 6-9 là bộ giáo trình tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho học sinh đang học tiếng Anh tại các trường Trung học Cơ sở, chương trình tiếng Anh tăng cường, dựa trên phương pháp Tổng hợp ngôn ngữ.
  • Cấp độ: 4 cấp độ, từ Lớp 6 – Lớp 9 (CEFR A1 – B1+)
  • Tuổi: Học sinh Trung học Cơ sở
  • Ngôn ngữ: Anh – Mỹ
  • NXB Đại Trường Phát
  • Tài nguyên miễn phí: Danh sách download bên dưới
  Link Download
  Express - Access Grade 7 Interactive DVD-ROM.rar [1.16 GB]
  Express - Access Grade 7 Lesson Plan.rar [1.64 MB]
  Express - Access Grade 7 Syllabus.docx [15.6 KB]
  Express - Access Grade 7 Teacher's Edition.pdf [13.9 MB]

  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2018

Share This Page