Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Thạc Bình Cường, 254 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by quanh.bv, Mar 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Việc đọc các tài liệu và hướng dẫn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) là một nhu cầu cấp thiết, tiến tới việc hội nhập CNTT trong khu vực và trên thế giới, đó là giảng và học các chuyên đề bằng tiếng Anh. Trước tình hình đó, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cho biên soạn cuốn sách này nhằm giúp học sinh, sinh viên phát triển những kiến thức cơ bản để giao tiếp bằng tiếng Anh trong nhành công nghệ thông tin. Sách có thể dùng trong các trường đại học, cao đẳng, và dạy nghề cho học sinh, sinh viên đã biết làm chủ những mẫu câu tiếng Anh thông dụng nhưng muốn mở rộng và nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ trong mỗi trường công nghệ thông tin.
  • Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006
  • Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc
  • 254 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://docs.google.com/file/d/0B5Dk3eM6peNAb3BnNDFOYzJ0Y0k
   
  Last edited by a moderator: Jul 11, 2019

Share This Page