Tiếng Anh Pháp Lý Tập 1-Bài Tập (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Lê Bích Thủy, 186 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by Thu1hailongvan, Apr 14, 2021.

 1. [​IMG]
  Hiện nay, trên thị trường có nhiều giáo trình dạy tiếng Anh pháp lý như Intenational legal Enlish hay English for legal Professionals – Express series, vv… Tuy nhiên, cấu trúc của các bài học của giáo trình này còn dàn trải, chưa phù hợp với trình độ và đặc trưng của sinh viên ngành luật tại Việt Nam. Do đó, với mục đích tập hợp hơn nhằm bổ trợ thực tiễn học tập của người học tại Việt Nam, tài liệu này được biên soạn dựa trên cơ sở tổng hợp và biên soạn lại tài liệu từ công trình của các tác giả khác nhau trong hai hệ thống luật Anh-Mỹ phù hợp với đặc trưng của sinh viên ngành Luật như một công cụ hỗ trợ cho người học tiếp cận hiệu quả nhất.
  • Tiếng Anh Pháp Lý Tập 1-Bài Tập
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Lê Bích Thủy
  • 186 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/54B3D8DC48454EE
   
  Last edited by a moderator: Apr 14, 2021

Share This Page