Tiếng Hoa Dành Cho Người Tự Học (NXB Đại Học Sư Phạm 2012) - Khoa Trung Văn, 101 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Học Tiếng Hoa' started by quanh.bv, Dec 17, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tiếng Hoa Dành Cho Người Tự Học
  NXB Đại Học Sư Phạm 2012
  Khoa Trung Văn
  101 Trang
  Ngữ âm là âm thanh do bộ máy phát âm của con người tạo ra có thể biểu đạt một ý nghĩa nhất định nào đó, không thể xem ngữ âm là vật chất tự nhiên thuần tuý. Ngữ âm là hệ thống ký hiệu ghi lại hoạt động tư duy một cách trực tiếp nhất, con người giao tiếp được với nhau chính là nhờ hình thức vật chất này. Nói đến ngôn ngữ là nói đến ngôn ngữ bằng âm thanh, và hình thức âm thanh của ngôn ngữ được gọi là ngữ âm. Ngữ âm là cái vỏ vật chất của ngôn ngữ, là hình thức tồn tại của ngôn ngữ. Không có ngữ âm, ngôn ngữ không thể tồn tại.

  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page