1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

TOEIC Writing (NXB Tổng Hợp 2011) - Hwang Su-Yeon, 204 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by quanh.bv, Aug 10, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  upload_2022-8-10_15-25-52.png
  Part 01: Basic Grammar
  Ngữ pháp cơ bản 01: Nội động từ vs. ngoại động từ
  Ngữ pháp cơ bản 02: Danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ tập hợp
  Ngữ pháp cơ bản 03: Cách dùng của tính từ và tính từ chỉ số lượng
  Ngữ pháp cơ bản 04: Trạng từ và các chức năng bổ nghĩa
  Ngữ pháp cơ bản 05: Cách dùng của giới từ
  Ngữ pháp cơ bản 06: Thì
  Ngữ pháp cơ bản 07: Câu giả định
  Ngữ pháp cơ bản 08: Thể chủ động vs. thể bị động
  Ngữ pháp cơ bản 09: Liên từ
  Ngữ pháp cơ bản 10: Mạo từ
  Phụ lục ngữ pháp cơ bản: Các mẫu câu
  Part 02: Paraphrasing Training
  Part 03: unctuation Marks
  II. Các thể loại câu hỏi trong bài thi TOEIC Writing Test
  Part 01: Write a Sentence Based on a Picture
  Unit 01: Kiểm tra sơ lược
  Unit 02: Tìm hiểu khuynh hướng đặt câu hỏi
  Unit 03: Tìm hiểu các mảnh puzzle
  Mảnh puzzle 1: Từ cho sẵn <danh từ + danh từ>
  Mảnh puzzle 2: Từ cho sẵn <danh từ + (cụm) giới từ>
  Mảnh puzzle 3: Từ cho sẵn <danh từ + liên từ>
  Mảnh puzzle 4: Từ cho sẵn <danh từ + động từ>
  Mảnh puzzle 5: Từ cho sẵn <động từ + giới từ>
  Mảnh puzzle 6: Từ cho sẵn <động từ + liên từ>
  Unit 04: Ghép các mảnh puzzle
  Unit 05: Câu hỏi thực tế
  Part 02: Respond to a Written Request
  Unit 01: Kiểm tra sơ lược
  Unit 02: Tìm hiểu khuynh hướng đặt câu hỏi
  Unit 03: Tìm hiểu các mảnh puzzle
  Mảnh puzzle 1: Nắm bắt đặc trưng của e-mail
  Mảnh puzzle 2: Viết câu chào mở đầu và câu chào kết thúc e-mail
  Mảnh puzzle 3: Thân bài: Cách diễn đạt quan trọng của từng mission
  Mảnh puzzle 4: Thân bài: Viết nội dung phù hợp với từng mission
  Unit 04: Ghép các mảnh puzzle
  Unit 05: Câu hỏi thực tếPart 03
  Part 03: Write an Opinion Essay
  Unit 01: Kiểm tra sơ lược
  Unit 02: Tìm hiểu khuynh hướng đặt câu hỏi
  Unit 03: Tìm hiểu các mảnh puzzle
  Mảnh puzzle 1: Bố cục của bài luận
  Mảnh puzzle 2: Viết phần mở bài
  Mảnh puzzle 3: Viết phần thân bài
  Mảnh puzzle 4: Viết phần kết luận
  Unit 04: Ghép các mảnh puzzle
  Unit 05: Câu hỏi thực tế
  Answer Key
  • TOEIC Writing
  • NXB Tổng Hợp 2011
  • Hwang Su-Yeon
  • 204 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  https://nitroflare.com/view/F498136594A93AD
   

Share This Page