Từ Điển Dầu Khí Anh Việt (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1996) - Viện Dầu Khí, 713 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by admin, Jul 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong cuốn từ điển này các thuật ngữ Anh được sắp xếp theo vần chữ cái Anh, thuật ngữ Việt tương ứng xếp ngay dòng dưới và sau đó là phần giải thích bằng tiếng Việt. 2, Tương ứng với một thuật ngữ Anh, nếu có nhiều thuật ngữ Việt đồng nghĩa hoặc gần đồng nghĩa thì những thuật ngữ ấy được cách nhau bằng dấu phẩy (,);
  • Từ Điển Dầu Khí Anh Việt
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1996
  • Viện Dầu Khí
  • 713 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/document/110885150/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 6, 2018

Share This Page