Từ Điển Việt Anh Theo Chủ Điểm (NXB Khoa Học Xã Hội 1993) - Chu Xuân Nguyên, 709 Trang

Discussion in 'English for Vietnamese' started by quanh.bv, Sep 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Việc học tập và sứ dụng tiếng Anh ớ nước ta mồi ngày một phát triển không những ở các trường phổ thông, chuyên nghiệp và đại học, dhn dàn ngành du lịch uà dịch vụ mở rộng, việc giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật với nước ngoài và các tố chức quốc tế đòi hói sô' đông cán bộ công nhân, các nhà lãnh đạo, các nhà doanh nghiệp phài nám được một ngoại ngứ đê trực tiếp tiếp xúc giao dịch với người nước ngoài.
  Cuốn Từ Điển Việt Anh Theo Chủ Điểm nhằm giúp các bạn học tiếng Anh có được những tư liệu thường dùng, chinh xác, dể hiểu thuộc mọi phạm vi công tức và sinh hoạt trong đời sống hàng ngáy. Sách này không đi său những từ chuyên môn cùa từng ngành, nhưng cũng cỏ the làm sỏ tav cho các bạn phiên dịch tham kháo sừ dụng khi càn thiết
  • Từ Điển Việt Anh Theo Chủ Điểm
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1993
  • Tác giả: Chu Xuân Nguyên, Doãn Minh
  • Số trang: 709
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/tu-dien-viet-anh-theo-chu-diem-57296.html
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page